.

.

TOTS 21

   El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat una proposta per reservar el 30% del sostre construït a habitatge de protecció oficial amb l'objectiu de destinar més immobles al lloguer i venda assequible


El Grup Municipal de Vila-seca en Comú ha presentat una proposta per reservar el 30% del sostre construït a habitatge de protecció oficial amb l’objectiu de destinar més immobles al lloguer i venda assequible

El Grup Municipal de Vila-seca a Comú ha presentat al registre d’entrada una proposta per reservar un 30% del sostre construït a habitatge de protecció oficial a les grans promocions de nous habitatges. També proposen habilitar l’ajuntament per exercir el dret de tempteig i retracte en la compravenda d’habitatges.

Els comuns consideren imprescindible “executar accions encaminades a punxar la bombolla immobiliària dels preus de lloguer que pateix Vila-seca”. Afirmen que, “donada l’absència d’un Pla Municipal d’Habitatge, és molt més car llogar a Vila-seca que en ciutats veïnes com Reus, Salou Cambrils o Tarragona”. Així mateix, recorden que aquesta mesura ha estat aprovada en ciutats com Barcelona, sota l’impuls de plataformes com la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques o el Sindicat de Llogaters.

Els comuns sostenen que aquesta mesura afectaria exclusivament a les grans promocions residencials. Per no perjudicar les petites promotores indiquen que s’hauran d’habilitar exempcions com, per exemple, que la mesura afecti “a partir d’un nombre elevat de metres quadrats de sostre construït o per construir.”

L’objectiu de la formació és destinar a règim de lloguer o venda els habitatges de protecció oficial resultants. Si bé la seva preferència seria destinar-los únicament a lloguer, afirmen que legalment “no és possible fer-ho”. Tot i així defensen que, amb el canvi normatiu, “creixerà el parc d’habitatge assequible, cosa que permetrà reduir els preus de compra i lloguer dels habitatges”.