.

L’any vinent, i amb un pressupost de 207.634 euros, es faran treballs per tal de renovar la xarxa de pluvials

L’any vinent, i amb un pressupost de 207.634 euros, es faran treballs per tal de renovar la xarxa de pluvials

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat una memòria valorada per tal de realitzar diversos treballs de renovació del carrer de Monestir de Poblet. L’any vinent, i amb un pressupost de 207.634 euros, es faran treballs per tal de renovar la xarxa de pluvials, crear una nova xarxa d’aigües residuals i millorar el ferm d’un tram d’aquest carrer de la Pineda.

D’altra banda, l’Ajuntament també va aprovar amb un cost total de 33.625 euros els treballs de pintura, canvi de lluminàries i renovació de la instal·lació de megafonia al mercat municipal de Vila-seca