.

.

TOTS 21

Poblet i regidors de l’Ajuntament, posant avui amb la nova fornada de treballadors contractats pel consistori. Foto: Tarragona21

Vila-seca se situarà pràcticament amb el que es coneix com atur estrutural (ja no pot baixar més) en dos anys. Aquesta és l’optimista previsió de l’alcalde, Josep Poblet, si la tendència de creixement econòmic es manté i també si es mantenen les polítiques municipals d’ocupació.

Vila-seca té un atur de només l’11,2% per cent. Al mes de gener passat era del 17%. Les destacades inversions anunciades en els propers dos anys a l’entorn de Vila-seca fan ser també optimista al consistori.

Aquest estiu, l’Ajuntament considera que l’atur ja baixarà del 10 per cent. “Estem sortint plenament de la crisi”, ha anunciat l’alcalde, i les famílies “començaran a veure el final del túnel en 2018 i 2019”.

Abans de la crisi, Vila-seca havia arribat gairebé a un atur zero, del 5 o 6 per cent de la població activa, el que es considera atur estructural, format per col·lectius que ja no comptabilitzen, com les mestresses de casa. Concretament, en juliol de 2007, l’atur a Vila-seca era del 5,65%. Poblet vaticina que en 2019 es pot arribar a un atur “del 6 o del 7 per cent”, pràcticament inexistent si tot segueix igual.

Però això és fonamental la política d’ocupació i formació que fa l’Ajuntament des de 2008 i que enguany suposarà una aportació econòmica d’1.580.000 euros. En el que portem d’any, 587 persones han trobat feina, i en el període entre 2013 i 2017, la mitja ha estat de 600 a 700 persones anuals “com a resultat de l’acció municipal”, ha subratllat l’alcalde en la presentació del balanç de 2016 i la projecció de 2017. Pobler ha subratllat “l’extraordinari esforç de dedicació” que s’ha fet la darrera dècada des de l’Ajuntament, remant contra la crisi.

Vila-seca ocupa el priemr lloc del rànquing de municipis catalans de mes de 20.000 habitants en despesa en foment de l’ocupació, 53,49 euros per habitant, i el segon lloc en municipis de més de 10.000 habitants.

Ocupació municipal

De manera directa, l’Ajuntament haurà contractat 50 peons i dos encarregats en 2017. Ara ha acabat el primer pla d’ocupació i ha començat el segon aquest mes de juliol.

Quant a modalitats d’ajut a la contractació, el consistori n’ha establert fins a set, amb ajuts que van des dels 2.000 als 6.000 euros (que és el cas de majors de 45 anys i amb contractes indefinits). D’altra banda, de gener a maig de 2017, un total de 136 empreses i professionals han demanat incentius municipals per a la contractació de persones aturades. Les emprses poden ser de fora del terme de Vila-seca, però la persona contractada ha de ser de Vila-seca.

Cursos de formació

Pel que fa a cursos de formació, entre gener i maig de 2017, un total de 127 alumnes se n’han beneficiat d’ells.

En resum, entre 2012 i 2016, l’Ajuntament va posar en marxa diversos plans d’octuació municipal dirigits a persones aturades amb especials dificultats d’ocupació per donar cobertura al sector de població més castigat per la crisi. En 2017, s’incorpora una primera acció fomativa en Competències Clau (habilitats personals, habilitas socials i recerca activa de feina) i un Curs de construcció, de 40 hores.

D’altra banda, 15 joves discapacitats gaudeixen enguany del programa Joves per l’ocupació. Es tracta de joves amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Altrament, 10 joves més entre els 18 i 19 anys (no discapacitats) han pogut trobar feina. Un darre apunt, el programa Treball i formació ha donat feina a quatre persones amb durades contractuals diferents.

J. Garcia