.

.

TOTS 21


Imatge de quatre aerogeneradors de producció elèctrica. Foto: Cedida

Vandellòs i L’Hospitalet de l’Infant tindrà un parc eòlic municipal amb quatre aerogeneradors instal.lats a la zona nuclear que facilitaran energia als seus vilatans i treurà al mercat el seu excedent, en línia amb les propostes sostenibles de present i de futur dels països més avançats en transició energètica i en línia amb la Unió Europea.

És una de les grans notícies que ens deixa l’any 2022 en matèria de sostenibilitat a les comarques de Tarragona i que suma diversos factors, entre els que destaca la participació ciutadana en aquest model públic, la col.laboració d’un partenaire financer o tècnic i l’aposta decidida per revertir la tradicional imatge que associa Vandellòs al món nuclear, en vistes a la suposada fi del cicle nuclear a la vila, que tants beneficis ha reportat al llarg de dècades, però que tant ha marcat la seva imatge.

Dos anys buscant fórmules factibles.- L’aprovació per part del ple municipal de la creació d’una comissió d’estudi prèvia sobre la possibilitat de desenvolupar una iniciativa de construcció i explotació d’un parc eòlic ha estat un pas decisiu per començar a plasmar amb llums i taquígrafs una proposta que des des fa dos anys encapçala l’alcalde, Alfons Garcia, buscant les fórmules tècniques, legals i jurídiques per tirar-ho endavant.

Els tres grans reptes.- ‘L’Ajuntament afronta tres grans reptes -afirma l’alcalde en conversa amb Tots21-, fer real la transició energètica al municipi, provocar canvis significatius en la percepció que té la gent sobre Vandellòs i L’Hospitalet, fent una aposta per les energies renovables, i finalment, oferir un servei de qualitat a preu competitiu i que suposi també una aportació a les arques municipals’.

Construir i explotar un parc eòlic municipal.- Així les coses, l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té la voluntat de construir i explotar un parc eòlic públic municipal. Per avaluar aquesta possibilitat i tramitar els expedients necessaris, es constituirà una comissió d’estudi, integrada per l’alcalde i tres membres més del consistori (la secretària, l’interventor i el gerent de l’empresa municipal de Promoció econòmica, IDETSA) i per tres membres tècnics externs del sector jurídic i energètic (Maite Masià, exdirectora de l’Institut Català d’Energia; Jaume Marfà, advocat professor de la facultat de Dret d’ESADE; i Santiago Parés, meteoròleg especialista en energies renovables i sector eòlic).

Com ho faran?.- Garcia subratlla que aquesta comissió ‘acompanyarà l’Ajuntament en el disseny del procés que hauria de permetre implantar i posar en marxa aquest projecte’. Entre altres tasques, aquest equip l’assessorarà en la redacció dels estatuts d’una societat mercantil, inicialment de titularitat 100% municipal, ‘que tingui per objecte la construcció, gestió i explotació d’un parc generador d’energia eòlica en terrenys de titularitat municipal i que es pugui arribar a convertir en una societat d’economia mixta amb la incorporació de socis privats provinents del sector elèctric i de petits accionistes provinents de la ciutadania’. Es plantejarà, així les coses, si es farà a partir de l’emissió d’obligacions o bé amb accionariat.

Una societat mercantil.- Cal tenir en compte que l’activitat de producció d’energia elèctrica no la pot dur a terme l’Ajuntament directament, sinó que ho ha de fer a través d’una altra entitat amb personalitat jurídica diferenciada. ‘Tot sembla indicar que la societat mercantil és la forma jurídica idònia, ja que és l’única modalitat que permet obtenir l’experiència tècnica que caldria acreditar per obtenir l’autorització administrativa preceptiva per construir la instal·lació per qualsevol de les dues vies legalment previstes’: incorporar un soci amb experiència en producció elèctrica i amb una participació social mínima del 25% o subscriure un contracte d’assistència tècnica amb una altra entitat amb aquesta experiència, destaca l’alcalde.

La comissió d’estudi elaborarà una memòria justificativa de la iniciativa que, posteriorment, serà sotmesa a la votació del Ple de l’Ajuntament. En cas de ser aprovada, s’obriria després un període d’informació pública. L’aprovació final de l’expedient aniria a càrrec del Ple.

Així serà el parc eòlic.- El parc eòlic estaria format per quatre aerogeneradors. Cadascun d’ells produirà 5 megawats de potència, aerogeneradors que s’instal·larien en parcel·les que són de titularitat municipal, no incloses en cap zona de protecció ambiental. Aquestes parcel·les estan ubicades al paratge conegut com a «Coll del Vent», en uns terrenys que reben la consideració de muntanya comunal, declarada d’utilitat pública, que han patit incendis en els darrers 30 anys, la qual cosa permet justificar la compatibilitat en el domini públic forestal i la regeneració del bosc.

El lloc idoni.- La cerca del lloc idoni ha estat una de les tasques fetes per l’Ajuntament els darrers dos anys, ‘tenint present que el terme té zones protegides, zones boscoses cremades, àrees de campeig de l’àliga quabarrada, àrees industrials,… Es tractava de localitzar un espai públic que no estigui afectat per la protecció ambiental’, destaca l’alcalde.

La velocitat del vent que és necessària.- Els aerogeneradors que es preveu instal·lar han d’ubicar-se en àrees amb un potencial eòlic de vent de velocitat mitjana superior a 5,5 m/s a 80 m (segons el Mapa de recursos eòlics de Catalunya). A la zona proposada, es poden donar vents, a 80 m, d’entre 6 i 8 m/s.

Inversió de 20 MEU.- La construcció de les instal·lacions suposa una inversió aproximada de 20 milions d’euros. Per aquest motiu, la forma que esculli el consistori per instrumentalitzar aquesta inversió hauria de tenir en compte l’eventual necessitat que pot arribar a tenir l’Ajuntament d’obtenir finançament extern, ja sigui del sector bancari o de socis privats que vulguin invertir en el parc eòlic. D’entrada, s’ha aprovat una aportació simbòlica de 200.000 euros, principalment per instal.lar un medidor de vent, una anomenada torre anemomètrica.

Redacció