.

L’Ajuntament ha aprovat inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals. Foto: Cedida

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals, amb els vots a favor de Més Municipi, del PSC, d’Acció Municipal, de la FIC i del PP i l’abstenció de la CUP.

Aquesta modificació servirà per adequar l’ordenança a la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals i afectarà els articles 10 i 15. En l’article 10 s’incorporarà un nou punt en virtut del qual serà obligatori comunicar a l’Ajuntament la retirada del cadàver d’un animal de companyia identificat.

La baixa d’un animal de companyia per mort haurà d’anar acompanyada del document que acrediti que va ser incinerat o enterrat per una empresa reconeguda oficialment per fer aquestes activitats. En cas d’impossibilitat de recuperar el cadàver, caldrà documentar-ho adequadament.

La sanció prevista per infringir aquesta norma serà de 200 € (o de 100 € si es paga de manera immediata o els 20 dies posteriors a la comunicació).

També com a novetat, en l’article 15, es regularà la qüestió de les miccions dels animals en la via pública, a més de la de les deposicions. Així doncs, segons constarà en l’ordenança, «els titulars o conductors dels gossos hauran d’evitar que aquests facin les seves deposicions i també les seves miccions a la via pública, als parcs públics o jardins d’ús freqüent, a la sorra o a l’aigua; i en cas que sigui inevitable la deposició i la micció, hauran de retirar immediatament els excrements o brutícia produïts». En cas de les miccions, «s’haurà de netejar immediatament amb aigua o amb productes biodegradables l’espai on s’ha produït la micció».

No recollir els excrements i no dipositar-los en el lloc corresponent o no netejar les miccions comportarà una sanció de fins a 200 € (100 € si es paga de manera immediata). Aquestes multes són una novetat.