.

.

TOTS 21


Catalunya, avui, es troba davant d’una cruïlla social, nacional i democràtica. Una cruïlla  que  requereix  respostes  i  solucions  des  de  la  política.  La  JSC,  com  a organització  juvenil  catalanista  i  d’esquerres,  hem treballat  intensament  des  del nostre  XIVè  Congrés  Nacional  per  plantejar  solucions  als  reptes  actuals.

Signa l'article la JSC

Des d’aquesta voluntat, hem fet una aposta clara per fer una revisió profunda del pacte constitucional en un sentit  federal i pel dret a decidir, que, entre altres, s’ha traduït en les següents iniciatives:

‐ Manifest  Electoral  de  les  darreres  eleccions  al  Parlament  de  Catalunya  (10 d’octubre de 2012).

‐ Resolució RESET: Reiniciem l’ambició nacional i el projecte federal (2 de març de 2013).

‐ Manifest  conjunt  amb  la  resta  de  joventuts  polítiques  favorables  al  dret  a decidir (4 de juliol de 2013).

‐ Resolució:  ‘Reformas  profundas  para  una  nueva  arquitectura  institucional de nuestra generación’ (Pacte de Bilbao JSC‐JSE, 13 d’octubre de 2013).

Com a reflex de la pròpia situació de Catalunya, el PSC també es troba a la seva pròpia cruïlla, fruit de la deriva política de la societat catalana. El projecte dels socialistes catalans es troba en un moment difícil, ple de reptes que cal afrontar des de la intel∙ligència col∙lectiva.

El PSC, a partir de la seva fundació l’any 1978, va ser capaç d’aglutinar una suma àmplia i diversa de sensibilitats amb una visió integradora i catalanista, de base popular.

Durant les tres darreres dècades, el socialisme català ha fet una contribució decisiva a Catalunya, a la construcció de l’Estat del Benestar i de la identitat nacional del nostre país.  La unitat civil del poble català, la dignificació urbana de nombrosos barris, pobles i ciutats, la creació i enfortiment d’una xarxa de serveis públics bàsics, l’impuls d’infraestructures fonamentals per la cohesió territorial, la instauració de nous drets socials i de ciutadania. Aquests són alguns dels elements que dibuixen l’aportació fonamental del PSC, sense la qual no es podria entendre la Catalunya d’avui i de la qual la JSC ha format part des de la voluntat de lluita contra les dificultats i problemàtiques del jovent català. La unitat dels i les socialistes va ser un element fonamental i valuós per tal d’assolir totes aquestes fites, sense la qual no haurien estat possibles.

Cal garantir l’esperit integrador que va donar lloc a la fundació del PSC, per tal de preservar el projecte comú de tots els i les socialistes catalans/es i ser capaços de trobar de nou el camí que ens permeti construir una majoria social progressista i la Catalunya del futur.

Venim de lluny. Els reptes del present ens reclamen. Per això reivindiquem la necessària unitat del socialisme català, eina cohesionadora i vertebradora dels catalans  i  les  catalanes.  Unitat  cabdal  en  el  present  per  evitar  el  frontisme i mantenir la cohesió civil ‐molt precària a dia d’avui‐. Unitat imprescindible en el futur per conformar una majoria d’esquerres a Catalunya i Espanya. Per construir la Catalunya d’ara i la que vindrà.

JSC