.

La creació d’aquest pla de xoc és el resultat del Pacte de Municipi

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp inicia un procés participatiu amb tots els grups municipals i diversos representants de l’àmbit social i econòmic per elaborar un pla de xoc amb mesures dirigides a pal·liar les conseqüències de la crisi del coronavirus al municipi.

La creació d’aquest pla de xoc és el resultat del Pacte de Municipi que ha comptat amb la resposta favorable de tots els grups municipals de l’Ajuntament per treballar plegats en la recuperació econòmica i social de les empreses i de les famílies del municipi.

Aquest document, que s’elaborarà a partir de l’escolta activa dels principals representants de l’àmbit social i econòmic i de la ciutadania, recollirà les mesures a posar en marxa per fer front a les noves necessitats de les entitats i col·lectius locals, amb l’objectiu principal de lluitar contra el negatiu impacte social i econòmic que ja estan començant a patir els veïns i veïnes i els sectors econòmics i socials més importants del municipi, com són el turisme, la restauració o l’hostaleria.

Es duran a terme quatre sessions de treball

El grup de treball del Pla de Mesures, format per tots els grups municipals de l’Ajuntament, durà a terme dues sessions amb representants del món associatiu social i empresarial i dues més de debat i consens.

La primera sessió tindrà lloc aquesta mateixa tarda i servirà per valorar l’impacte social de la Covid-19 al municipi. Aquesta reunió comptarà amb l’assistència de representants de diverses entitats socials, com ara la Creu Roja, els Casals d’Avis, les escoles i instituts, les associacions de mares i pares, els centres d’atenció primària, el grup de colònies Els Brivalls i l’associació de Joves de Miami Platja.

Durant les intervencions, s’exposaran les mesures socials adoptades a nivell municipal des de l’inici de l’estat d’alarma, així com les mesures socials aprovades per altres administracions i els resultats de les enquestes a les famílies del municipi sobre com els està afectant aquesta situació. Per la seva part, els representants de  les entitats municipals de l’àmbit social i dels col·lectius més vulnerables, exposaran la seva visió sobre la situació actual i com pensen que l’ajuntament els pot ajudar.

Pel que fa a la segona sessió, que se celebrarà demà, estarà integrada pels representants de les diferents entitats i col·lectius del sector econòmic i turístic local, com són la restauració, les immobiliàries, els càmpings, els habitatges d’ús turístic, l’Estació Nàutica, la Unió de Pagesos, les gestories i les unions de comerciants de Mont-roig i Miami Platja. Les seves intervencions tindran la finalitat de donar a conèixer com estan vivint la crisi i quines son les seves expectatives amb l’objectiu d’adaptar aquestes mesures a les seves necessitats reals. A més, es comptarà amb la visió d’alguns experts en aquest àmbit.

Posada en comú i aprovació del Pla de xoc

La tercera i la quarta sessió tindran com a objectiu primordial la posada en comú i debat de les diverses propostes per part dels grups municipals i es realitzaran després d’un procés de reflexió posterior a les dues primeres sessions expositives.

Finalment, després de realitzar un treball intern a l’Ajuntament, en què els tècnics municipals avaluaran la viabilitat de les accions proposades, es presentarà un document que recollirà les accions que comptin amb el màxim consens i responguin a les expectatives i demandes de les entitats implicades i comptin amb el vistiplau tècnic, econòmic i jurídic. Es preveu que en les pròximes dues setmanes es pugui presentar aquest pla de xoc, que posteriorment s’aprovarà per Ple.

Adaptació del Pla Estratègic

Per altra banda, el consistori ha començat a treballar també per redefinir el rumb de la gestió econòmica de l’Ajuntament, en gran part dibuixada en el Pla Estratègic de Municipi que va ser aprovat aprovar amb un ampli consens l’any 2019.

Així, l’aprovació d’aquest pla de xoc podrà comportar canvis en el Pla Estratègic Mont-roig Miami 2020-2030 i, en cas de considerar-ho necessari, s’estudiarà una modificació i posterior aprovació del mateix amb l’objectiu d’adaptar-lo a les noves necessitats del municipi.