.

Ferran Tortosa, al moment de lliurar les signatures a la seu barcelonina d'UDC

Unió Democràtica de Catalunya ha respost a la presentació de la sol·licitud de baixa de 94 militants del Camp de Tarragona -72 d’ells, de Tarragona ciutat-, afirmant que en una primera estimació “s’ha comprovat que més del 10% d’aquestes  baixes corresponen a persones que ja no eren ni militants ni  simpatitzats d’Unió perquè ja s’havien donat de baixa prèviament”, i  “més del 50% ja no ostentava la condició  de militant perquè no estaven al corrent de pagament de les quotes  anuals des de fa algunes anualitats i tampoc no participaven en les activitats internes del partit”.

UDC adverteix que aquestes baixes “ja estaven anunciades fa dos i tres  anys -fins i tot algunes des del 2009- i que avui han vingut a  formalitzar-les al registre de la seu central del partit a Barcelona”. Per tant, “la seva motivació no té res a veure amb la formulació de  l’escrit que han presentat ja que Unió està compromesa al màxim amb la  consulta, la pregunta i la data anunciada pel president de la  Generalitat amb el suport d’una majoria àmplia del Parlament de  Catalunya. De fet des de 1931 Unió defensa el dret a  l’autodeterminació del poble de Catalunya”.

“Aquestes sol·licituds de baixa -diu la direcció d’Unió- s’han passat a la Intercomarcal de  Tarragona perquè les tramiti i perquè verifiqui la militància i si  estan al corrent de pagament de la quota de membre del partit”, assegura.

/* JS para menú plegable móvil Divi */