.

mmas

El programa ‘Ciutats Amigues de la Infància’ (CAI), impulsat per UNICEF, el Ministeri de Sanitat, la Federació Espanyola de Municipis Províncies i l’Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l’Adolescència, compta des d’aquesta setmana amb la presència de Tarragona, que s’ha incorporat conjuntament amb altres quatre municipis catalans: Girona, Figueres, Rubí i Tiana.

Amb aquest reconeixement es pretén impulsar i promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets del Nen al municipi, a més de promocionar la participació dels infants i els adolescents en els temes de la seva incumbència.

La declaració per part de la UNICEF suposa un aval a algunes de les polítiques municipals impulsades durant els darrers anys, com el Consell Municipal d’Infants de Tarragona (CMIT), òrgan de participació infantil on els nens i nenes de la ciutat poden expressar la seva opinió, debatre, prendre decisions i elevar al Plenari Municipal les seves propostes, a fi de contribuir a millorar aquells aspectes de la seva ciutat que considerin necessaris.

Per desenvolupar els objectius del programa CAI, la Conselleria d’Ensenyament de l’Ajuntament de Tarragona ha preparat un Pla de la Infància i l’Adolescència, que concreta els principals àmbits d’actuació en els propers dos anys en tres eixos:

· L’infant com a agent actiu a la ciutat, que recull les accions per fomentar la seva participació.

· La ciutat, un lloc “bo” o un bon lloc per a infants i adolescents, que preveu millorar i sintetitzar l’oferta de programes per a aquests col·lectius.

· L’especial atenció a col·lectius vulnerables.

El conseller d’Educació, Francesc Roca, s’ha mostrat satisfet per aquesta declaració de la UNICEF. “Hem de seguir amb les accions que ja estem duent a terme i fer noves passes endavant, com per exemple, millorar la coordinació interna i amb altres administracions i agents socials per avançar en el caràcter transversal de l’acció de govern adreçada a la infància”.

En total, 13 municipals catalans i 170 al conjunt de tot l’Estat ja formen part de la xarxa de Ciutats Amigues de la Infància a tot Espanya.