.

Alumnes de secundària, en una imatge d'arxiu.

Alumnes de secundària, en una imatge d'arxiu.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminat que les escoles hauran d’oferir com a mínim un 25% de l’horari lectiu en castellà, una assignatura troncal a part de la de castellà, a les aules amb alumnes que ho demanin. Així ho ha determinat en la resolució de cinc recursos de diversos pares que havien guanyat sentències al mateix tribunal i al Tribunal Suprem però que es queixaven perquè el Departament d’Ensenyament no havia complert les mesures cautelars dictades. El TSJC considera que el català ha de ser el “centre de gravetat” del sistema educatiu, però estableix que el castellà, després de la sentència de l’Estatut, també ha de ser vehicular en una proporció “raonable”.

El TSJC ha emès cinc interlocutòries de famílies diferents que reclamaven el compliment de mesures cautelars acordades pels tribunals perquè els seus fills fossin atesos en castellà, però sense estar separats de la resta d’alumnes. La Generalitat havia recorregut contra les mesures cautelars i ara el TSJC les ha confirmat.

En la interlocutòria, el tribunal té en compte les respostes de les escoles explicant el seu model lingüístic. En alguns casos, admet el tribunal, la proporció de castellà és raonable, però en altres només es fan assignatures com plàstica en castellà, a part de la de llengua castellana.

Per això, obliga els directors dels centres a canviar el model lingüístic per poder atendre els alumnes que ho demanin “juntament amb els seus condeixebles”. Això suposa que no es podrà separar els alumnes que demanin classes en castellà ni se’ls podrà atendre individualment, com es feia fins ara, i també suposa que només es facin en castellà les classes en l’aula on hi hagi aquell alumne. A més, diu que la classe en castellà ha de ser d’una matèria troncal o anàloga, com matemàtiques, geografia i història o coneixement del medi natural, fins a arribar al 25% de l’horari lectiu setmanal, o sigui unes sis o set hores a la setmana.

/* JS para menú plegable móvil Divi */