.

L’envelliment i la cronicitat que es produeix a les residències afavoreix l’increment de la desnutrició. Foto: Arxiu

Un estudi fet per la infermera del Col·legi Oficial d’Infermeres de Tarragona (CODITA), Júlia Molina, analitza l’estat nutricional de les persones ingressades en una residència geriàtrica adscrita a l’Àrea Bàsica Reus 5. “Les persones que estan en les residències geriàtriques majoritàriament són fràgils, dependents i d’edat avançada. I sabem que aquest envelliment i la cronicitat afavoreixen l’increment de la desnutrició i, en conseqüència, de morbimortalitat” explica Júlia Molina, infermera al CAP Marià Fortuny de Reus.

Justament un dels objectius de l’estudi ha estat poder identificar quins són els factors relacionats amb la nutrició en persones institucionalitzades. De fet, els resultats de l’estudi ens mostren que en la mostra analitzada, un 13,8% dels residents presenten desnutrició i el 45% risc de desnutrició. La infermera de CODITA, Júlia Molina, recorda que “hi ha patologies que afecten la nutrició, per exemple, la demència, l’úlcera per pressió o la MPOC (Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica) que provoquen un augment del consum energètic, en canvi, malalties com l’ICTUS, el parkinson, la demència, la depressió i l’anorèxia redueixen la ingesta”.

A més, una gran quantitat dels pacients grans institucionalitzats estan polimedicats, i cal recordar que també els fàrmacs afecten la nutrició. És el cas dels anorexigens (fàrmacs que redueixen la gana) com diürètics, antidepressius, i sedants. O medicaments que provoquen alteració del gust: com els AINE (per tractar el dolor), ibuprofens, alguns antibiòtics com la penicil·lina, o medicaments per a la tensió (anomenats IECA), i finalment els Inhibidors d’absorció de nutrients: com els laxants, antiàcids, corticoides.

De tots els residents, l’estudi ha trobat que el 62,5% estan polimedicats, el 48,1% són pacients crònics complexos, el 3,7% pateixen disfàgia (dificultat per a tragar menjar), el 44,4% tenen dependència total i el 44,4% pateixen deteriorament cognitiu important.


Altres notícies:


En el cas de les persones de la residència amb desnutrició s’observa que un 73% té dependència total, el 91% deterioració cognitiu important, el 64% prenen fàrmacs que afecten l’estat nutricional i el 100% tenen malalties que afecten l’estat nutricional. En el cas de persones de la residència amb risc de desnutrició es veu com un 54% presenta dependència total, un 61% deteriorament cognitiu i un 78% prenen medicació que afecta l’estat nutricional. I respecte als residents amb estat nutricional normal, un 15% presenten dependència total, un 12% deteriorament cognitiu i un 91% prenen medicació que afecta l’estat nutricional.

El risc de desnutrició de la mostra està dins dels valors obtinguts en altres poblacions similars. Analitzant els factors relacionats amb la nutrició, es veu que els residents amb desnutrició i risc de desnutrició tenen pitjor estat funcional i cognitiu, però no s’observen diferències amb el consum de fàrmac, que és superior en els residents amb bon estat de nutricional.

Per concloure, la infermera de CODITA, Júlia Molina, recorda que “som conscients que l’envelliment i la cronicitat afecten la desnutrició i, per tant, és normal trobar-ne més en residències on estan institucionalitzades persones grans amb un estat general de salut pitjor, però cal igualment afavorir programes d’intervenció interdisciplinària per prevenir complicacions de salut i fer un seguiment de l’estat nutricional dels residents des de l’Atenció Primària.”.

L’estudi s’ha realitzat mitjançant un qüestionari mini nutritional assesment (MNA) i analitzant paràmetres bioquímics i revisió de les històries clíniques (patologies, prescripció, estat funcional i cognitiu). Hi han participat 81 persones, 54 dones i 28 homes, amb una edat mitjana de vuitanta-quatre anys.

El Departament de Salut de la Generalitat situa la prevalença de desnutrició en persones grans al nostre país entre el 16,6 i el 24,6% i el 20% en pacients que viuen en residències. La desnutrició en la gent gran és un problema no només per ella mateixa, també perquè comporta problemes de salut com l’augment del risc d’infeccions, caigudes i fractures, o l’agreujament de patologies habituals en la tercera edat com la diabetis, o els problemes cardiovasculars.

 

/* JS para menú plegable móvil Divi */