.

.

TOTS 21


L'estudi s'ha fet a partir dels habitatges de segona mà publicats als portals immobiliaris. Foto: Cedida

L’estudi s’ha fet a partir dels habitatges de segona mà publicats als portals immobiliaris. Foto: Cedida

Una recerca feta a la Universitat Rovira i Virgili demostra com la crisi econòmica ha agreujat les desigualtats i ha incrementat els desnonaments, sobretot als barris més desfavorits i amb més població estrangera. L’estudi ha proposat una nova font de dades, que analitza el fenomen dels desnonaments per execució hipotecària a escala urbana i ha validat la revista Cities, una de les més prestigioses del sector.

L’augment dels desnonaments s’ha convertit en la manifestació més evident de la crisi de l’habitatge a l’Estat espanyol. No obstant això, la falta de dades oficials sobre aquest fenomen a escala inframunicipal no ha permès fins ara analitzar-lo des del punt de vista territorial, i valorar-ne la distribució espacial a les zones urbanes com una variable clau per comprendre l’impacte social i econòmic de la bombolla immobiliària. Ara, una recerca encapçalada per Aaron Gutiérrez, investigador del grup de recerca Anàlisi Territorial i Estudis Turístics, del Departament de Geografia de la Facultat de Turisme i Geografia de la URV, valida una font de dades alternativa que permet un estudi dels desnonaments molt més detallat des del punt de vista territorial. El treball l’ha publicat la revista Cities, una de les més prestigioses en matèria d’estudis urbans.

Amb aquest nou mètode analític, el treball demostra com l’impacte de la crisi no ha estat homogeni: s’ha centrat en els col·lectius més vulnerables, sobretot en la població immigrant a la qual ha agreujat les dificultats, cosa que ha fet incrementar les desigualtats socials a les ciutats. L’estudi també confirma que els barris de ponent de Tarragona són els més afectats pels desnonaments derivats d’execucions hipotecàries.