.

Els experts la consideren una talla ‘excepcional’, per la seva història i qualitat artística. El Crist d’ivori adquirit per Pere Antoni d’Aragó, virrei de Nàpols entre 1666 i 1671, i donat a Poblet per realitzar les exèquies al rei Alfons V el Magnànim, és una de les obres d’art destacades que la Diputació de Tarragona restaura per al nou museu del Monestir de Poblet. La peça representa una de les millors mostres d’escultura barroca sobre ivori a escala europea, i una de les poques mostres d’aquest tipus art a l’Estat.

La restauració d’aquest Crist i de la resta de peces artístiques, 115 en total, va a càrrec dels Tallers de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l’Escola d’Art de la Diputació a Tortosa, que treballa en aquest projecte des d’abans de l’estiu en virtut d’un acord entre la institució i el monestir cistercenc. L’objectiu és assegurar la correcta conservació de la col·lecció d’obres que han de formar part de les noves sales expositives Abat Copons i Abat Mengucho del Museu del Reial Monestir de Poblet. La inauguració d’aquesta ampliació està prevista per a principis de 2018.

El president de la Diputació, Josep Poblet, s’ha desplaçat aquest dilluns al Monestir de Poblet per presentar als mitjans de comunicació la tasca de restauració que du a terme la institució. Ha estat rebut per l’abat del cenobi, P. Octavi Vilà, i el prior, P. Rafael Barruè, amb els quals ha fet un recorregut pels espais expositius que s’estan condicionant per acollir les peces. També han conegut de prop els treballs que duen a terme les restauradores, Carme Clemente, qui també és la coordinadora dels Tallers de Conservació i Restauració de Béns Culturals de l’Escola d’Art de la Diputació, i Amàlia Granell. Així mateix, l’han acompanyat durant la visita la directora de l’escola tortosina, Pilar Lanau, i la cap de Cultura de la Diputació, Pilar Casas. El president de la Diputació ha destacat la tasca dels tallers de l’Escola d’Art de Tortosa, de la qual ha destacat el seu caire de “centre de referència a Catalunya en el món de la restauració”, així com la importància de l’encàrrec dut a terme pel Monestir de Poblet, pel la importància històrica i cultural del recinte cistercenc i pel valor de les peces objecte de la intervenció. De la seva part, l’abat de Poblet ha agraït a la Diputació el suport continuat al monestir des de diferents àmbits.

Fons d’art divers

La col·lecció d’obres objecte de l’actuació abasta pintura, escultura i orfebreria. Es tracta d’un fons d’art divers, que el monestir ha rebut del seu propi passat i de donacions privades. Reuneix peces d’alabastre, de vidre, taules pintades, imatges policromades o sense policromar amb diferents materials, pintures sobre tela i objectes litúrgics d’orfebreria. A part del Crist d’ivori, destaquen obres com els dos pavesos (escuts llargs, rectangulars i oblongs) reials de fusta amb pergamí policromat d’època medieval, el calze de l’abat Forès, datat al 1545 i realitzat amb argent i esmalts en un taller de Barcelona, i altres peces de argenteria, com reliquiaris, custòdies o creus processionals.

La renovació del Museu de Poblet té com a objectiu millorar i ampliar els continguts i espais de l’actual espai expositiu. Es pretén que aquest centre artístic pugui esdevenir un atractiu per si mateix, independent del circuit de visita al monestir, i a tal fi es vol ampliar la zona d’exposició i dotar-la d’un discurs pedagògic i cultural que acompanyi la col·lecció exposada i permeti comprendre millor el conjunt del recinte cistercenc, catalogat com a Patrimoni Mundial.

A més de la conservació del fons d’art i de les actuacions a l’espai del futur museu, la Diputació col·labora econòmicament en el nou Centre de Visitants que es construeix a l’entrada del recinte monàstic, i que es configurarà com a espai principal de presentació del monestir en els aspectes territorial, paisatgístic, cultural i espiritual. Es la zona destinada a entendre què és Poblet abans d’iniciar la visita a l’interior del recinte monumental. Annex al Centre de Visitants, el futur Jardí Bíblic recrearà diferents escenaris de passatges bàsics d’inspiració bíblica a través de les plantes.

Totes aquestes inversions que es duen a terme al Monestir de Poblet pretenen augmentar les visites al recinte, fet que repercutirà positivament en l’economia de la zona, no només a l’àrea d’influència més propera, sinó també al conjunt de la demarcació de Tarragona i del país.