.

.

TOTS 21

El mandal acaba a Castellvell del Camp amb un bon exercici de cultura de la coalició. Ara bé, ha estat la inesperada pandèmia i la seva complicadíssima gestió una extraordinària prova de foc per donar resposta a la ciutadania. D’ella, però, n’hem après molt.

EIXOS FONAMENTALS DE L’ACCIÓ DE GOVERN

-REVERSIÓ DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
Una de les primeres accions va ser revertir unes contribucions especials per la millora dels carrers del nucli històric. La postura de tot l’equip de govern era contrària estimant que es tractava d’una millora i tenia que córrer a càrrec de l’Ajuntament.

-GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA. INCREMENT DELS PRESSUPOSTOS I
ELIMINACIÓ DEL DEUTE
Tenint sempre en compte l’equilibri pressupostari i el compliment de la regla de despesa, la quantia total del pressupost s’ha incrementat en un 31%, passant dels 2.416.000 € l’any 2019 als 3.175.000 l’any 2023, predominant les inversions reals destinades a Urbanisme, Seguretat, Cultura i Transició Energètica. Malgrat aquest creixement i amb la gestió del romanent de tresoreria a final de mandat el deute de l’Ajuntament serà “zero” ja que s’amortitzaran tots els crèdits, eliminant així el sobrecost que es derivaria de les pujades de tipus d’interès.

-GESTIÓ URBANÍSTICA. CAP UN CASTELLVELL ON VIURE SIGUI AGRADABLE I SEGUR
L’eix principal de la gestió urbanística ha estat millorar la seguretat vial amb la millora del paviment, fonamentalment als barris perifèrics i també la instal·lació d’il·luminació més eficients (substitució de bombetes incandescents per leds) i augmentant la cobertura d’una bona il·luminació.

També en l’àmbit de les comunicacions s’emmarca el desplegament de fibra òptica, que ja durant la pandèmia va abastar pràcticament la totalitat dels habitatges, la qual cosa va fer de Castellvell un lloc escollit per moltes persones per residir-hi i teletreballar.

Una de les càmares lectores de matrícules instal.lades a Castellvell. Foto: Cedida

L’augment de la seguretat s’aconsegueix amb la implantació de càmeres lectores de matrícula a totes les entrades i sortides del municipi, decisió que ha provocat que disminuïssin els robatoris des de l’inici del mandat.

En l’àmbit urbanístic és important destacar l’execució d’una sentència judicial pendent d’anys anteriors, que incorpora a Castellvell 13 habitatges que fins ara eren al terme d’Almoster, amb les conseqüències que això té en termes d’ingressos per al municipi.

Una prioritat en l’aspecte urbanístic és la interconnexió entre tots els barris. La finalització del vial que unirà les urbanitzacions properes a la carretera d’Almoster amb el nucli urbà evitant el trànsit per la carretera farà que els veïns pugui accedir al nucli de forma més segura.

-ATENCIÓ A LES PERSONES. COHESIÓ CIUTADANA. CAP UN CASTELLVELL MÉS SOLIDARI
La nostra preocupació ha estat sempre evitar que Castellvell es transformés en una ciutat dormitori o en segones residències de les grans ciutats de l’entorn. Per això calen actuacions que afavoreixin la cohesió veïnal i la solidaritat.

Són eficients els programes d’atenció a les persones i serveis socials coordinats amb el Consell Comarcal del Baix Camp, però també facilitar l’escolarització des de la llar d’infants, que ha multiplicat per tres la seva capacitat.

El programa de Cohesió comunitària i bon veïnatge promogut des de l’Ateneu Popular de Castellvell dona els seus fruits amb una alta participació en les activitats destinades a promoure la convivència, la solidaritat, la sostenibilitat i un present i futur millor a totes les generacions, des de la infància a la gent gran amb una especial atenció a la dinamització de joves, que són el futur d’una societat cohesionada i solidària.

L’alcalde, Josep Sabaté, durant una exposició a Cal Barenxó. Foto: Tots21

-PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DE LA CULTURA I L’ESPORT
La cultura, i dins d’ella i de forma específica, l’esport, forma part de les necessitats bàsiques de la població. A l’inici del mandat la despesa per habitant i any en cultura era de 49 €, molt per sota de la mitjana i del que era desitjable. A 2022 la despesa per habitant i any en cultura és de 193 €, superant Reus, quan fins l’any 2019 havia estat molt per sota d’ella.

L’objectiu de tenir una Biblioteca Pública integrada en el Sistema de Biblioteques de la Generalitat es va fer realitat el 2021. Des d’aleshores el creixement de la biblioteca tant en activitats com en nombre d’usuaris ha estat espectacular. Tanmateix les activitats interbibliotecàries, com el préstec interbibliotecari o les exposicions temàtiques, també han experimentat un creixement considerable.

Castellvell compta amb un camp de bitlles catalanes. Foto: Tots21

Quant a associacionisme cultural i esportiu s’han donat d’alta dues associacions culturals els darrers dos anys i també un nou club esportiu ha fet de Castellvell la seva seu, mantenint tot el teixit associatiu vinculat a la cultura. Fruit de tot això s’han pogut desenvolupar fires temàtiques i festivals com el Castellvell MusicFest, festival transversal que abasta tots els estils musicals amb una projecció àmplia a nivell nacional.

El dèficit sistèmic d’equipaments esportius i culturals es va compensant amb la millora de les instal·lacions com la piscina municipal i la pista poliesportiva i la construcció d’un camp de bitlles catalanes. També amb l’adquisició d’un terreny per una futura ubicació d’un Teatre Auditori i de l’antic Celler del Vi per tal de transformar-lo en equipament cultural.

-MEMÒRIA HISTÒRICA. UN POBLE SENSE MEMÒRIA ÉS UN POBLE SENSE FUTUR
La recuperació de la memòria i de la identitat de Castellvell han estat sempre una prioritat de l’Equip de Govern. Això s’ha materialitzat en:
Compra del Celler del Vi per a destinar-lo a equipament cultural.
Descobriment i rehabilitació d’un dels tres refugis antiaeris de la Guerra Civil, rehabilitació i museïtzació.
Recuperació de la Memòria Oral i inici de la base de dades audiovisual i documental, amb activitat liderada per la Biblioteca Pública.

-GESTIÓ DE RECURSOS I TRANSICIÓ ENERGÈTICA. GESTIÓ DE RESIDUS. CAP UN CASTELLVELL SOSTENIBLE
La necessitat de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i afavorir la sostenibilitat futura fan prioritàries aquestes actuacions En aquest sentit, a les activitats educatives i de sensibilització s’han d’afegir activitats concretes com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les teulades de l’Ajuntament i de la Pista Poliesportiva per tal d’alimentar mitjançant l’autoconsum compartit totes les instal.lacions municipals (escola, llar d’infants, zona poliesportiva i piscina, centre cultural de cal Barenxó, consultori mèdic, casal d’entitats, Ajuntament i altres). També s’han instal·lat punts de recàrrega de vehicles elèctrics i s’ha fet la compra d’un vehicle elèctric per a servei de l’Ajuntament.

Castellvell ha implantat el servei de recollida de la brossa porta a porta. Foto: Tots21

Altres accions destacades han estat aquestes:

Hem afavorit la instal·lació particular de plaques fotovoltaiques mitjançant la bonificació del 50% de l’IBI durant 5 anys.

Implantació de la recollida selectiva d’escombraries porta a porta amb la intenció de millorar la gestió de residus i disminuir també en el possible la factura de la seva gestió.

Acció coordinada amb l’Ajuntament de Reus per al soterrament de les torres de la línia Reus-Serós al seu pas pels dos municipis i contemplada ja als pressupostos de la Generalitat.

Els petits gestos són poderosos.