.

.

TOTS 21


Imatge d'arxiu d'una convocatòria de vaga a Tarragona

Imatge d'arxiu d'una convocatòria de vaga a Tarragona

Tarragona tanca l’any amb 72.046 persones a l’atur, un 0,89% menys que fa un any. Catalunya ha tancat l’any 2013 amb un total de 624.872 persones desocupades al mes de desembre registrades a les Oficines de Treball del SOC, xifra que representa una reducció d’un 2,11% respecte al mes anterior (13.472 persones menys), i una reducció interanual d’un 3,41%, és a dir, 22.084 persones desocupades menys que el mes de desembre de l’any 2012.

L’atur per sectors de població

En relació als diferents grups de població, l’atur entre les dones s’ha reduït en un 1,80% respecte a l’any anterior (5.650 dones menys en situació de desocupació que al desembre de 2012) i entre els homes la reducció ha estat d’un 4,94% (16.434 homes menys en situació d’atur respecte al mateix període de l’any anterior). Pel que fa a la variació mensual, l’atur s’ha reduït més entre les dones, amb 8.380 menys aturades que al mes anterior (-2,64%), que entre els homes, amb 5.092 menys aturats que al mes anterior (-1,59%).

Pel que fa a la població treballadora més jove, UGT apunta que “el número de persones menors de  25 anys desocupades s’ha situat aquest mes de desembre en 38.892 joves”. Una xifra que representa una reducció respecte al mes anterior d’un 12,75%, i un descens respecte al mes de desembre passat d’un 10,59%. L’any 2013 ha finalitzat amb un total de 123.724 persones estrangeres en situació de desocupació (19.80% del total d’aturats a Catalunya), un 1,9% menys que en el mes anterior, i un 8,9% menys que al mes de desembre de 2012.

Del total, 67.447 procedeixen del sector serveis i 24.577 de la construcció. Respecte al mes de novembre, l’atur s’ha reduït lleugerament a tots els sectors, destacant la reducció en els serveis (10.114 persones en desocupació menys que al mes anterior, -2,44%) i la reducció de l’atur entre les persones sense ocupació anterior d’un 5,70% (-1.834 persones).

Últim mes de l’any

Durant aquest mes de desembre s’han signat 165.883 contractes, 5.925 menys que el mes anterior (-3,45%), però 22.024 contractes més que ara fa un any (+15,31%). La contractació, respecte l’any 2012, s’ha incrementat a totes les províncies: a Barcelona (+15.966 contractes), Girona (+1.311 contractes), Lleida (1.101 contractes) i Tarragona (+3.646 contractes), però el 90,51% dels contractes realitzats el mes de desembre de 2013 ha estat temporal. La contractació indefinida ha caigut un 16,48% respecte el mes de novembre, i únicament s’ha incrementat d’un 2,34% respecte el desembre de 2012 (360 contractes indefinits més).

La contractació temporal ha caigut d’un 1,84% respecte el mes de novembre i s’ha incrementat un 16,86% respecte el mes de desembre de 2012 (21.664 contractes més). Al llarg del 2013 s’han signat 2.160.954 contractes, 33.029 més que l’any anterior (+1,55%), però 51.456 contractes indefinits menys (-17,98%) i 84.485 contractes temporals més (+4,59%).

Pel que fa a l’afiliació a la Seguretat Social, Catalunya tanca l’any amb 2.879.650 persones afiliades, xifra que representa una pèrdua de 16188 persones afiliades i un descens d’un 0.56% respecte al mes de desembre de l’any anterior. Per últim i sobre el nivell de protecció de les persones en situació de desocupació, la taxa de cobertura a Catalunya està en el 60,6%. En aquest sentit, són 251.317 les persones registrades a les oficines de treball, un 39,4%, les que no cobren prestació o subsidi per desocupació.

Valoració i propostes d’UGT

Tot i la lleugera reducció de persones registrades com a aturats, no és realista estar satisfet. Només cal veure les dades d’afiliació a la Seguretat Social, que indiquen que hi ha, a Catalunya, 16.188 afiliats menys en relació a desembre de 2012 i les dades del padró d’habitants del país que reflexen una pèrdua de població (17.258 habitants menys).

Les dades de contractació validen que els llocs de treball creats són estacionals, per la campanya de Nadal, i precaris, tal com constaten les dades de contractació que és molt majoritàriament temporal. És el segon pitjor any des de l’inici de la crisi. Any marcat per les retallades de drets, la precarització laboral, la pèrdua de poder adquisitiu, l’increment de la pobresa i les desigualtats socials. I no podem deixar d’obviar la recent congelació del SMI, fet molt greu ja que atempta contra tots els ciutadans però sobretot afecta als que estan en situació de més vulnerabilitat. El seu efecte és doblement nociu quan al mateix moment