.

.

TOTS 21

Camió cisterna que porta aigua a Alforja. Foto: Cedida

Camió cisterna que porta aigua a Alforja. Foto: Cedida

El municipi d’Alforja, que des del passat mes d’agost ja s’havia d’abastir esporàdicament amb camions cisterna, des de primers d’any necessita una aportació diària, de dilluns a divendres, de 3 camions, que aporten uns 95.000 litres (95 metres cúbics) d’aigua diaris a causa del dèficit hídric que pateix el municipi.

Alforja s’abasteix tradicionalment a través de pous propis i d’aqüífers on capta, actualment, una mitjana diària de 110 metres cúbics diaris (110.000 litres).

Aquesta captació, però, no és suficient per abastir el nucli antic i central d’Alforja ja que el consum s’enfila fins als 140 metres cúbics diaris entre setmana i arriba als 160-170 metres cúbics durant el cap de setmana. És per això que cal aportar uns 95.000 litres d’aigua de mitjana (95 metres cúbics) a la xarxa general per garantir el subministrament domèstic a la població.

A causa de la falta de pluges aquest dèficit s’ha incrementat des de primers d’any i es refereix al nucli antic i central del municipi ja que les urbanitzacions actualment s’abasteixen gràcies als seus recursos hídrics (pous i aqüífer). Cal tenir present, però, que aquest passat estiu les urbanitzacions alforgenques (Portugal, les Barqueres i Garrigots) ja es van haver d’abastir amb camions cisterna i van patir restriccions horàries.

El cost del subministrament d’aigua a través de camions cisterna l’assumeix inicialment l’Ajuntament, però l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) garanteix el pagament a posteriori de fins a un 80% d’aquest cost. El 20% restant és a càrrec de l’Ajuntament.

El consum mitjà d’aigua de la ciutadania alforgenca es situa en 110 litres persona i dia, segons els informes de què disposa l’Ajuntament i, per tant, molt per sota dels llindars de consum domèstic de 230 litres per habitant i dia que estableix com a topall el decret de sequera de la Generalitat per al sistema Ter-Llobregat.

Per tant, i segons aquestes xifres, hi ha poc marge de millora per la via de l’estalvi pel que fa al consum domèstic que, en el cas d’Alforja, per exemple, es situa pràcticament en el mateix nivell de consum que hi ha a la ciutat de Barcelona (104 litres persona/dia) i on tampoc hi ha gaire marge de millora. En qualsevol cas, el problema que pateix Alforja és un problema de subministrament i, en general, no ve generat perquè s’estigui fent un mal ús o un ús excessiu dels recursos hídrics.

Doble xarxa d’aigua
L’Ajuntament d’Alforja ja fa anys que compta amb una doble xarxa d’aigua, de tal manera que per al reg de zones verdes i jardins, per a la neteja de carrers i per a usos similars es fa servir aigua que no és apta per a ús de boca i per al consum humà.

A més, durant aquest passat estiu, que és l’època en que es fa un major ús de l’aigua per part de la ciutadania per al reg de jardins privats, zones verdes i per a les piscines, l’alcalde, Joan Josep Garcia, va fer diverses crides públiques a la població per a demanar que es fes un ús molt mesurat i controlat de l’aigua, tant per al consum domèstic com per al reg i per a les piscines i, a més, l’Ajuntament ja fa mesos que treballa en tres mesures complementàries.

Nova Ordenança, desnitrificadora i aigua del CAT
Durant el darrer ple, celebrat fa dues setmanes per l’Ajuntament d’Alforja, el Consistori va aprovar per unanimitat una nova ordenança relativa a l’ús de l’aigua que, entre altres, preveu que les noves construccions hauran de comptar amb sistemes de recollida d’aigua de pluja i reaprofitament de les aigües grises i amb sistemes de recirculació per a les noves piscines.

D’altra banda, i com a mesura de xoc immediata, actualment és a licitació pública un projecte per a dotar al municipi d’una planta desnitrificadora que s’instal·larà a costat d’un dels dipòsits municipals d’aigua (Horts d’en Serra).

A costat d’aquest dipòsit hi ha un pou d’on es poden captar, a hores d’ara, uns 240 metres cúbics diaris d’aigua (240.000 litres). Ara bé, l’aigua d’aquest pou té una alta concentració de nitrats que caldrà eliminar amb la nova planta, que entrarà en funcionament en les pròximes setmanes. El cost de la planta desnitrificadora és d’uns 200.000 euros, aproximadament i inicialment va a càrrec de l’Ajuntament, tot i que es demanaran subvencions per afrontar aquesta despesa.

Un cop entri en funcionament la nova planta es podrà afrontar una part del dèficit hídric, tot i que el tractament dels nitrats comporta una pèrdua aproximada d’un 30% de l’aigua captada. A més, en l’actual situació de falta de pluges, tampoc se sap si el cabal es mantindrà en els nivells actuals.

De tota manera, la captació d’aquest cabal i la desnitrificació són una primera solució per cobrir el dèficit hídric actual i per intentar garantir el subministrament diari d’aigua sense necessitat de contractar camions cisterna.

Per últim, l’Ajuntament d’Alforja treballa en un projecte conjunt a mig termini amb les Borges del Camp i Riudecols per fer arribar aigua del minitransvassament (Consorci d’Aigües de Tarragona) a aquests tres municipis. Des d’un punt de vista tècnic no hi hauria d’haver cap problema per fer arribar les canonades que ara ja arriben a Riudoms fins a la Rocabruna, un punt alt situat a les Borges i, des d’aquest punt, subministrar aigua als tres municipis i a les urbanitzacions alforgenques. Aquesta aportació d’aigua del CAT a Alforja, les Borges i Riudecols no implicaria sobrepassar el cabal màxim de subministrament que té assignat el CAT, un cabal màxim al que, fins ara, mai no s’ha arribat.