.

Imatge de la xerrada. Foto: Anna F. - Aj. Torredembarra

Imatge de la xerrada. Foto: Anna F. – Aj. Torredembarra

«Què en farem de la brossa a Torredembarra?». Amb aquest títol, es va dur a terme aquest dimarts, 7 de març, una xerrada oberta a la ciutadania sobre el present i el futur del servei de recollida d’escombraries, amb la participació de l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira; el regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, i Teresa Guerrero i Naiara Comas, representants de l’Agència de Residus de Catalunya. Amb les premisses generals per a tot Catalunya que la recollida dels residus té un cost elevat i cada vegada serà més car, que cal reduir-ne la generació i sobretot de la fracció resta, que cal aplicar sistemes eficients de recollida selectiva que limitin precisament l’aportació de la fracció resta i que la clau de l’èxit és la participació de la ciutadania, es va anar explicant com l’assoliment dels objectius europeus de reciclatge per als propers anys afectaran directament Torredembarra, que viurà importants canvis en el sistema de recollida de residus.

En els propers anys, i per complir els objectius de la Unió Europea, s’ha d’incrementar el nivell de recollida selectiva i, en conseqüència, de reciclatge. L’any 2021 a Catalunya la recollida selectiva es va situar en el 49 % i el reciclatge en el 39 %. Els objectius europeus de reciclatge són del 55 % el 2025, el 60 % el 2030 i el 65 % el 2035. A més, el tractament en abocadors de la fracció resta que se situa a Catalunya en el 34 % (2021) haurà de ser només del 10 % el 2035. L’incompliment d’aquests objectius comportarà sancions econòmiques importants que suposaran un increment del preu de la recollida d’escombraries que s’haurà de repercutir directament en la ciutadania.

Per evitar aquesta situació, cal reduir la generació de residus, sobretot la generació de la fracció resta (tot barrejat sense separar) i que acaba eliminant-se en abocadors o incineradores, amb la corresponent petjada ambiental i elevats costos econòmics. Per fer aquest canvi, a més de comptar amb una major conscienciació ciutadana, s’ha previst la implementació de la taxa justa, és a dir, que pagarà menys qui millor separi. Per poder personalitzar la taxa, hi ha dos sistemes eficients: el porta a porta i els contenidors tancats ja que per obrir-los cal una targeta identificativa de la persona usuària.

Segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya, a Torredembarra, el 2021 es van recollir 10.728,68 tones de residus, de les quals 6.167,74 corresponien a fracció resta, mentre que les 4.560,94 restants havien estat separades selectivament (un 42.51% de recollida selectiva), la qual cosa va comportar estalviar en emissions de CO2 el que equivaldria a 900 vehicles circulant tot l’any. Però és evident que l’estalvi d’emissions gràcies a la recollida selectiva a Torredembarra encara té molt potencial.

Les mesures que ja s’han anat adoptant a Torredembarra per assolir els objectius europeus són la implementació de la recollida porta a porta en diferents barris del municipi (Nucli antic, Sant Jordi, Babilònia, Clarà i Baix a Mar) i a mitjà termini desenvolupar un nou projecte de foment de la recollida selectiva per al qual s’ha rebut una subvenció de 349.555 € dels fons Next Generation. Algunes accions d’aquest nou projecte són l’ampliació del porta a porta a les Àmfores i estendre’l també a la Marítima, i la implantació de contenidors tancats amb targeta identificativa a la resta del municipi, on predomina l’urbanisme vertical. Tot plegat permetrà implementar la taxa justa com és el pagament per generació.

Aquestes noves accions es podran posar en marxa quan es liciti el nou contracte de la recollida i transport de residus. Des d’aquest mes de febrer, el servei de recollida i transport de residus es du a terme a través d’un contracte de transició fins que surti a licitació el nou contracte i s’adjudiqui. Amb tot, s’han incorporat tot un seguit de millores respecte al servei que es duia a terme anteriorment i que va presentar moltes mancances. El preu del servei s’ha incrementat dels 900.000 € anuals fins als 2.166.121,95 € anuals IVA inclòs.

De fet, aconseguir arribar als objectius europeus i evitar sancions econòmiques comporta dedicar més recursos per realitzar tots els serveis necessaris que ajudin a obtenir uns bons resultats. Però també caldrà una major implicació de la ciutadania, ressaltant la de segona residència, i dels establiments comercials, especialment de la restauració on s’ha detectat que es fa poca separació.