.

Aquesta resolució permet aixecar la suspensió del procediment de contractació i continuar el procés per a l'adjudicació del servei.

Aquesta resolució permet aixecar la suspensió del procediment de contractació i continuar el procés per a l’adjudicació del servei.

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha acordat desestimar el recurs especial en matèria de contractació que havia interposat l’empresa Gestió i Recuperació de Terrenys, SAU, contra l’acord que excloïa la seva oferta de la contractació del servei de tractament i valorització de la fracció resta del rebuig que tramita l’Ajuntament de Torredembarra. Aquesta resolució permet aixecar la suspensió del procediment de contractació i continuar el procés per a l’adjudicació del servei.
Cal recordar que el servei de tractament i valorització de la fracció resta del rebuig generat al terme municipal de Torredembarra té un pressupost màxim de licitació d’1.212.840 € per dos anys i amb possibilitat de pròrroga un any més.
L’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha explicat que en poc temps el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic ha emès tres resolucions favorables a l’Ajuntament que han permès desencallar contractes de gran importància per al municipi com són el del servei de recollida i transport de residus municipals, el servei de neteja viària i ara el de tractament i valorització de la fracció resta del rebuig que es genera a Torredembarra.