.

L'alcalde i els regidors, durant la presentació de les ordenances fiscals. Foto: Anna F / Ajuntament

L’alcalde i els regidors de Governació i Urbanisme, durant la presentació de les ordenances fiscals. Foto: Anna F / Ajuntament

La rebaixa d’un 3% del rebut de l’IBI i d’un 11% en el de la recollida d’escombraries domèstiques són les principals modificacions de les ordenances fiscals per al 2017 que proposa l’equip de govern i que es debatran en el ple ordinari d’aquest 20 d’octubre. Aquestes modificacions les han presentat aquest matí l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira (ERC); el regidor de Governació, José García (PSC), i la regidora d’Urbanisme, Clara Solivellas (ABG).

Referent a l’IBI el tipus de gravamen passarà del 0,936 al 0,908, el que comportarà una rebaixa del 3% en el rebut final. Al mateix temps, l’alcalde ha explicat que la base cadastral de Torredembarra ja està actualitzada i no es preveu que l’Estat obligui a aplicar cap correcció. Un altre canvi que es preveu en l’IBI és que la bonificació concedida per família nombrosa es prorrogarà amb caràcter anual i de forma automàtica sense necessitat de sol·licitar-la cada exercici. El 2017 serà necessari tornar-la a demanar i, si s’autoritza l’Ajuntament a consultar les dades de la Generalitat sobre famílies nombroses, aleshores ja no caldrà tornar a fer-ho.

L’altra modificació destacada és la que afecta la taxa de la gestió de residus municipals ja que s’implanta la taxa per generació. Cal tenir present que no s’havia fet una reorganització de la taxa tot i que ja fa temps que es va iniciar el sistema de reciclatge i, per tant, l’Ajuntament obté ingressos per aquest motiu. La reorganització de la taxa comportarà una rebaixa de l’11 % per a la ciutadania (quota habitatges de caràcter familiar de 129,5 € a 115 €) i en diferent mesura per als establiments que rebran bonificacions en funció de si reciclen més o menys. A més, s’incrementa la bonificació per als ciutadans que compten amb el servei de recollida Porta porta (passen del 10 % al 15 %) si efectuen una selecció correcta de la brossa produïda.

Concretament, i en relació als establiments comercials, Eduard Rovira ha explicat que s’han previst un seguit de barems per pagar en funció de la superfície del negoci i de la tipologia dels residus que es generen. A més, podran gaudir d’una bonificació de la quota abonada si disposen d’un acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Torredembarra per a la recollida selectiva de paper i cartró, vidre o fracció orgànica sempre i quan el residu es lliuri en les condicions correctes i les que s’especifiquen en els esmentats acords. La quantia de les bonificacions són: paper i cartró 17%, vidre 9 % i orgànica 9 %. Per tant, com millor reciclin, menys pagaran.

Reorganització municipal

Una altra qüestió que ha ressaltat l’alcalde és que com a conseqüència de la tasca de reorganització municipal i millor coordinació entre departaments, s’ha actualitzat el cens de locals comercials i se n’han detectat que tot i existir no estaven censats i, per tant, no pagaven aquesta taxa. Error que comportava deixar d’ingressar uns 60.000 euros l’any i que ara quedarà solucionat.

Una altra modificació que es proposa és la de la taxa per la prestació de serveis de cementiri amb l’objectiu d’incentivar la regularització de les concessions antigues. En aquest sentit, en el cas de renovació de la concessió el percentatge de bonificació sobre el preu passa del 50% al 75%.

L’alcalde, Eduard Rovira, també ha avançat que, recollint una proposta d’un grup de l’oposició, es proposarà rebaixar un 75 % la taxa de manteniment de sepultures per compensar el fet que s’haurà de passar a cobrament els darrers quatre anys d’aquest rebut, una vegada s’ha detectat que fa anys que no s’havia fet.

En aquest sentit, l’alcalde ha explicat que, una vegada detectat aquest error, l’Ajuntament està obligat per llei a fer el cobrament retroactiu dels quatre darrers anys. Per aquest motiu, el govern municipal veu bé la proposta de rebaixar aquesta taxa per al 2017 i següents, compensant en els propers anys els diners que hauran de pagar ara els titulars de concessions del cementiri.

En relació a d’altres propostes de partits de l’oposició, l’alcalde ha assenyalat que no s’han recollit o bé perquè no quedava clar que fossin mesures de justícia retributiva o perquè no estaven permeses per la llei. D’altres, relacionades amb bonificacions de l’IBI per a grans empreses, seran estudiades en un futur junt amb més mesures per promoure’n la instal·lació al municipi.