.

Durant els darrers mesos hem estat publicant imatges que ens han fet arribar persones de Torredembarra en relació amb el nefast servei de recollida d’escombraries. Un problema que no és nou però que s’ha agreujat darrerament. Així que, sense entrar en com es va adjudicar aquest servei ni amb el posicionament dels altres partits en aquell moment, cal parlar de la situació el dia d’avui.

Atribuir l’estat dels nostres carrers i contenidors a l’augment de la població a l’estiu com s’està escoltant en alguns mitjans, és culpabilitzar a la ciutadania i no reconèixer els errors comesos per part de l’administració torrenca.

A Torredembarra en Comú estem convençuts que la recollida d’escombraries i la neteja dels carrers (que cal recordar és responsabilitat de l’Ajuntament) s’ha de fer de forma responsable, amb una gestió eficient i un sistema de reciclatge veritable i sostenible.

Entenem que no és tasca fàcil aconseguir el canvi de model. Està clar que per a això s’ha de disposar dels recursos materials, humans i econòmics. Alguns d’ells sorgits ja de l’amortització del mateix contracte actual i la resta, procedents d’una visió àmplia municipalista i a llarg termini. També és cert que s’ha de tenir voluntat política i no només de l’equip de govern. La resta de partits amb representació o no al consistori, hem de posar de la nostra part.

D’altra banda, està demostrat que és possible realitzar una remunicipalització de qualsevol servei externalitzat per part dels Ajuntaments i aconseguir una major taxa de satisfacció de la ciutadania. Diferents poblacions ho han començat a fer des de fa temps i en molts casos ja és una realitat. Torredembarra no pot quedar-se enrere. Més encara després de les resolucions aprovades en el darrer plenari en referència al contracte de recollida d’escombraries.

També, cal dir que paral·lelament a la remunicipalització del servei, és imprescindible realitzar campanyes d’educació cívica comptant amb tots els agents socials, polítics i comercials del municipi.

Un altre cosa, de què serveix invertir en la promoció turística de la ciutat si tots els carrers estan bruts i plens d’escombraries? Una despesa inútil.

És per tot això que des de Torredembarra en Comú emprendrem totes les accions que estiguin al nostre abast i donarem suport a qualsevol iniciativa que permeti posar punt final al problema actual, vagi encaminada a remunicipalitzar completament el servei i cap a un model de gestió totalment pública. De moment, el de la recollida de la brossa i la neteja viaria, però sense perdre de vista d’altres.

Estem disposats a treballar per aconseguir-ho. Escoltant, aportant, estan…

Torredembarra en Comú