TOTS 21

L'alcalde, Enric Grangel, i la regidora de Serveis, Rosa Maria Guasch, amb els treballadors. | Foto: Anna F.

L’Ajuntament  ha incorporat cinc treballadors dins del programa de Treball i Formació que subvenciona el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a desenvolupar el projecte “Prevenció de riscos a les rases, camins rurals i cunetes”, consistent en neteja extraordinària a fons de la vegetació, canalització de rases, etc.

Aquests treballadors van començar el seu contracte laboral el 17 de novembre passat i finalitzaran el pròxim 16 de maig. Estan contractats a jornada complerta en la categoria d’operaris de la Brigada.

Aquest programa de Treball i Formació està destinat a persones aturades prioritàriament a partir de 30 anys, que hagin exhaurit la prestació per desocupació i/o el subsidi d’atur. Pel que fa a la formació, es duran a terme entre un mínim de 80 h i un màxim de 120 h dins l’horari laboral impartides per centres acreditats i homologats que permeten que els participants rebin un certificat de professionalitat.

La subvenció sol·licitada ascendeix a un total de 43.245,60 €.