.

Façana de l’Ajuntament de Torredembarra. Foto: Cedida

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Torredembarra del 13 de gener ha aprovat les bases específiques de dos processos de selecció de personal: el d’arquitecte/a municipal i el de Tècnic/a d’administració general en l’àmbit de contractació i patrimoni, com a funcionaris interins i mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.

El termini de presentació d’instàncies serà de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació al BOPT (pendent).

En tots dos casos, la presentació de les sol·licituds s’haurà de fer preferentment de forma telemàtica, mitjançant instància genèrica, a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torredembarra https://seu-e.torredembarra.cat/

Si es presenta la sol·licitud a la seu electrònica, es pot sol·licitar el document d’autoliquidació de taxes, enviant un correu electrònic a l’adreça rrhh@torredembarra.cat adjuntant el document d’identitat amb la indicació del procediment selectiu al qual es desitja concórrer.

Més informació i bases: https://bit.ly/33hE9yM

Redacció