.

Edifici de la promoció. Per accedir a la convocatòria cal estar inscrit al Registre de Sol·licitants de Protecció Oficial. Foto: Cedida

El Departament de Territori, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha obert la convocatòria per adjudicar 32 habitatges de lloguer amb protecció oficial al municipi de Reus. Per accedir a aquests habitatges és imprescindible estar inscrit prèviament al Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO).

Els pisos, comprats per l’Institut Català del Sòl (Incasòl) a la Caixa per destinar-los a lloguer assequible, estan situats al carrer Bernat Torroja, 12. L’Incasòl ha invertit 3,2 M€ en la seva compra i la seva adequació. És un edifici plurifamiliar de 90 habitatges construït l’any 2011, distribuïts en planta baixa i sis plantes pis, amb dues plantes soterrani on es troben els aparcaments i trasters. Els 32 habitatges es troben repartits en les diferents plantes de l’edifici. Hi ha un habitatge d’un dormitori i la resta tenen tots dues habitacions, amb una superfície entre 47,15 m2 i 55,49 m2. Tots els habitatges tenen una plaça d’aparcament i un traster vinculats i el preu del lloguer oscil·la entre els 313 els 363 euros mensuals, segons les dimensions de l’habitatge.

Per accedir als habitatges, a més d’estar estar inscrit al RSHPO, cal estar empadronat al municipi de Reus amb tres anys d’antiguitat. Només en el cas que no hi hagi prou demanda hi podran accedir persones empadronades que no tinguin els tres anys d’antiguitat.

També cal complir amb els requisits econòmics, que són: tenir uns ingressos superiors a 14.000 euros anuals i màxim de 4 vegades l’IPREM ( 45.349,15 euros 1 membre, 46.751,70 2 membres; 48.762,53 euros 3 membres i 50.387,94 euros x 4 membres o més).

Així mateix, la convocatòria preveu la reserva de 4 habitatges per atendre casos amb resolució favorable de la Mesa d’Emergències; 9 per a joves amb 35 anys o menys i 4 habitatges estan reservats per a persones de 65 anys o més, que també han d’acreditar estar empadronats al municipi de Reus amb 3 anys d’antiguitat i només en cas que no hi hagi prou demanda hi podran accedir persones empadronades, que no tinguin els 3 anys d’antiguitat.

La selecció dels habitatges es farà per sorteig entre totes les persones que complexin els requisits.