.

El 52,8% de les persones que han fet la prova de nivell d’anglès en accedir a la URV requereixen entre 1 i 3 anys per assolir el nivell B1.

El 52,8% de les persones que han fet la prova de nivell d’anglès en accedir a la URV requereixen entre 1 i 3 anys per assolir el nivell B1.

El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili (URV) d’aquest dijous 14 de març ha aprovat la modificació de la Normativa acadèmica de Grau i Màster del curs 2019-20, que suprimeix el requisit per als estudiants de grau admesos al curs 2013-14 i en cursos anteriors de dominar en un nivell intermedi (B1) una llengua estrangera, preferentment l’anglès, i acreditar-la per obtenir el títol de grau. Així, els estudiants que no havien tramitat el títol per la falta de l’acreditació del nivell B1 d’una tercera llengua (721 estudiants entre els cursos 2010-11 i 2017-18), ja poden fer-ho.

No obstant això, els que disposin de l’acreditació d’un nivell B1 o superior de coneixement de les llengües avaluades a les PAU (anglès, alemany, francès i italià) poden lliurar-la a la secretaria del seu campus perquè s’incorpori a l’expedient i es faci constar al Suplement Europeu al Títol o equivalent de l’estudiant. En aquest sentit, l’acreditació del nivell B1 i superiors en els quatre idiomes de les PAU permetrà obtenir fins a 2 crèdits anuals.