.

.

TOTS 21

El conseller de Territori i Mobilitat Xavier Puig, atenent els mitjans

En la Comissió Informativa de Territori, Sostenibilitat i Seguretat d’avui, el conseller de Territori i Mobilitat, Xavier Puig, ha exposat als grups polítics com s’està preparant de la Zona de Baixes Emissions de Tarragona, tenint en compte que aquesta ha d’estar implantada durant el 2023 en aquelles ciutats de més de 50.000 habitants.

Puig ha destacat que «la implantació de les Zones Baixes Emissions casa perfectament amb la visió que tenim des del govern de caminar cap una ciutat amb un major protagonisme del vianant i la mobilitat sostenible. Accions com la peonització de carrers, la creació de pàrquings dissuasius, la construcció de carrils bicicleta i la implantació del ciutat 30 son exemples clars d’aquesta visió de la mobilitat». El conseller també ha posat de manifest que «estem buscant una fórmula progressiva d’implantació que sigui el més consensuada i participada possible, i que sobretot no deixi enrere a ningú».

Actualment, la consultora especialitzada en mobilitat Doymo està duent a terme diferents tasques: d’una banda, prepara la documentació necessària de cara a proximes convocatòries d’ajuts europeus, que es preveu que surtin properament. D’altra banda, està redactant un esborrany de la ordenança municipal que regirà la ZBE i finalment, està treballant en l’elaboració del plec de condicions per licitar un projecte integral per implantar la solució tecnològica de la ZBE que inclou la instal·lació de càmeres, la plataforma integrada de control de autoritzacions, informació a l’usuari, entre altres.

Paral·lelament, també s’ha dut a terme un estudi del control de la qualitat de l’aire de manera localitzada a diversos punts de al ciutat. Les conclusions d’aquest estudi, seran una dada important per a la delimitació de la ZBE i, a l’hora, una referència de com evolucionen els nivells de contaminants (CO2, NOx i PM) derivats del trànsit rodat en funció de les mesures que es vagin implementant: reducció de vehicles més contaminants, potenciació de la mobilitat activa (bicis, patinets, caminar…) i el transport públic, entre d’altres.

A més, des de l’Ajuntament, tècnics de departaments diversos com Mobilitat, Medi Ambient, entre d’altres s’estan formant en aquest àmbit. En aquest sentit, Tarragona s’ha adherit a la Xarxa de ciutats per una mobilitat de baixes emissions, promoguda per Oviedo i La Coruña, a la qual ja pertanyen ciutats com Madrid, Barcelona i Valencia.

Totes aquestes accions van encaminades a tenir la ZBE senyalitzada i implementades les solucions tecnològiques el 2023, per tal de poder iniciar la gestió de la ZBE de manera progressiva.