.

.

TOTS 21


Imatge virtual d'una de les guinguetes facilitada pel consistori.

Imatge virtual d'una de les guinguetes facilitada pel consistori.

El plenari municipal de Tarragona que se celebrarà aquest divendres aprovarà la licitació de quatre guinguetes per a les platges de Tarragona: tres a l’Arrabassada i una a la Savinosa. Aquestes estaran en terrenys del domini públic, marítim i terrestre, de dues platges de la ciutat. D’acord amb el Plec de clàusules tècniques la concessió no generarà cap tipus de despesa a l’Ajuntament de Tarragona, sent el concessionari el responsable d’assumir totes aquelles despeses derivades de la instal·lació i explotació de les guinguetes.

Per tal d’unificar el criteri estètic s’ha definit un model de disseny propi. “Cada guingueta ha de tenir unes característiques concretes derivades de la integració en l’entorn i les necessitats del servei que han d’oferir als usuaris de les platges”, diu Victòria Pelegrin, Tinenta d’alcalde consellera de Llicències. En cada local s’hi veurà reflectida la imatge corporativa i turística de la ciutat, basada en el Patrimoni Arqueològic i el mar; també hi haurà un espai destinat a la imatge de l’establiment. Les guinguetes han de complir els criteris i el requisits de les lleis d’accessibilitat, podent-s’hi arribar a peu de platja. A més, totes disposen d’ una peça de 5×2,5 metres quadrats on s’hi ubicaran lavabos de pública concurrència, tres unisex i un per a persones discapacitades.

D’ altra banda, s’ha iniciat la tramitació per seleccionar el fabricant que subministrarà al concessionari les guinguetes, això segons model aprovat. Per aquest motiu, el concessionari signarà amb el proveïdor el contracte per al subministrament i instal·lació de la guingueta i també haurà de satisfer el seu pagament. De la mateixa manera, anirà al seu càrrec la contractació dels treballs i els serveis i les condicions requerits en el projecte tècnic.