.

.

TOTS 21


L’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha anunciat que “l’Ajuntament suspèn tots els contractes d’obres que té adjudicats per tal d’evitar nous contagis pel coronavirus”. Només en el cas que fos necessari es faran obres urgents, per motius de seguretat de les persones o per garantir els serveis bàsics a la població.

Mitjançant un decret, l’alcalde ordena que s’aturin totes les obres públiques que l’Ajuntament estava efectuant. Per tant, queden suspeses les obres a l’Amfiteatre, les de promoció d’habitatges, les obres de millores als equipaments i a la via pública, etc.

En el decret s’especifiquen els conceptes econòmiques que abonarà l’Ajuntament a les empreses afectades amb motiu de la suspensió i també que es prohibeix de manera expressa els ERTE relacionats directament amb contractes de
l’ Ajuntament.

L’alcalde ha afirmat: “volem garantir les mesures adequades per impedir la propagació del coronavirus, així com el manteniment dels llocs de treball adscrits als contractes d’obres adjudicats per aquest Ajuntament”.

Obres privades

D’altra banda, l’Ajuntament recomana la suspensió de les obres de promoció privada que comportin desplaçaments per la via púbica o impliquen l’ocupació de la via pública oberta a la circulació de persones alienes a l’obra.

Es prohibeix als promotors d’obres, instal·lacions i construccions que s’estiguin efectuant al nostre municipi, l’execució de les mateixes, si no es poden garantir les mesures aprovades per l’Organització Mundial de la Salut i les autoritats estatals i autonòmiques amb motiu de la crisi sanitària pel Covid-19.

L’alcalde, Pau Ricomà, ha explicat que “l’Ajuntament no té competències per suspendre les obres privades, però demanem que s’aturin. La guàrdia urbana farà inspeccions a les obres privades que continuïn en actiu, per comprovar que compleixen amb la normativa sanitària establerta amb motiu del coronavirus. En el cas que no hi hagi garanties del seu compliment s’aturaran les obres”.

Terminis de llicències

Finalment, l’Ajuntament de Tarragona també ha decidit “suspendre els terminis d’execució de les obres de promoció privada amb motiu de la declaració d’alarma”. Quan l’Ajuntament dona una llicència d’obres concedeix uns terminis per iniciar-la i per acabar-la, ara aquests terminis queden suspesos.