.

Imatge d'arxiu sobre una actuació al clavegueram

Imatge d'arxiu sobre una actuació al clavegueram

Tarragona ha augmentat el nombre d’actuacions per combatre les plagues a la vegada que ha vist reduir el nombre de queixes i casos de presència d’aquests insectes, que destaquen sobretot en aquestes dates d’estiu. En concret, en aquesta primera meitat de l’any, de gener a juny, Tarragona ha rebut 186 queixes per presència de paneroles i rates, una xifra allunyada i que no arriba ni a la meitat de les 550 registrades en tot el 2012 i les 485 del 2013, on ja es van reduir.

Si fa dos anys, una plaga de paneroles al carrer Fortuny feia aparèixer Tarragona a diversos mitjans de comunicació i televisions estatals, la presència d’aquests insectes s’ha vist reduïda l’any passat i també enguany gràcies a majors actuacions i control per evitar aquest tipus de situacions i episodis, i combatre el problema.

L’Ajuntament de Tarragona i L’Empresa Mixta d’Aigües de Tarragona (Ematsa) han repetit enguany la campanya de control de plagues del clavegueram municipal donant solució de continuïtat a l’estratègia adoptada la temporada passada que va permetre la reducció significativa de les queixes veïnals i la presència de paneroles i rates en els carrers de la ciutat.

“Això s’ha assolit gràcies al gran canvi que es va produir l’any passat, en què es va deixar d’actuar puntualment en resposta a queixes veïnals per passar a actuar estrictament de forma correctiva i preventiva, de manera planificada i massiva, amb tot un seguit de mesures de desratització i desinsectació” explica el regidor de Neteja, Joan Sanahujes. I és que al 2012 es van rebre 550 queixes coincidint en la xifra d’actuacions, mentre que al 2013 se’n van rebre 485, però el nombre d’actuacions ja va ser major, de 10.047.

Enguany, s’ha passat de les 2.163 actuacions en el període gener-juny de 2013 a les 8.202 d’aquest 2014 en el mateix període, la qual cosa suposa quasi quatriplicar les actuacions realitzades.

I és que seguint de manera ininterrompuda amb les accions planificades i amb l’augment de recursos, per aquesta campanya s’ha ampliat un 60% la tasca preventiva realitzada, la qual cosa representa més de 15.000 actuacions de desratització i desinsectació a realitzar en el clavegueram de la ciutat.

“Aquesta feina continuarà sent reforçada per la vigilància ‘in situ’ per part dels operaris de manteniment d’Ematsa (amb més de 5.000 inspeccions), el centre 24h de registre d’incidències veïnals i pel control addicional de rosegadors realitzat per diversos dispositius automàtics ubicats en diferents punts de la xarxa”, comenta el director del Laboratori d’Ematsa i responsable de la coordinació del Servei de Desinfecció i desratització, Daniel Milan.

El barri de Sant Ramon es resisteix

El president de la Federació d’Associacions de Veïns Segle XXI, Pedro Sánchez, corrobora a aquest digital que les associacions veïnals presenten i registren menys queixes que anys enrere i casos puntuals i reduïts. “No hi ha queixes tan seguides, alarmants ni preocupants com abans, amb majors actuacions” comenta.  “Tan sols ens consta que a la zona del barri de Sant Ramon, encara destaquen casos de presència de paneroles respecte la resta de ciutat”, assenyala. Tot i així, valora que “el problema en general ha millorat”.

-Adrià Recasens-