.

Imatge d'oficina del treball. Foto d'arxiu.

Imatge d’oficina del treball. Foto d’arxiu.

Tarragona és la demarcació amb un major percentatge de destrucció de l’ocupació en els darrers anys. En total el 18’02% el que representa uns 68.000 llocs de treball que afecten sobretot a joves i persones de nacionalitat estrangera. Per darrera es situa Barcelona amb un 17,9%, Girona amb un 13’8% i Lleida amb un 10’7%. Així ho indiquen dades de la PIMEC d’un estudi realitzat a la petita i mitjana empresa entre el 2008 i el 2013.

La destrucció de llocs de treball s’inicia de manera clara al 2008, quan Catalunya tenia 3.581.300 persones ocupades enfront de les 2.969.600 de 2013, 611.700 persones menys treballant, una pèrdua del 17,1%. El ritme de pèrdua és altíssim, ni més menys que de 122.000 ocupats per any de mitjana, un -3,7% anual durant aquest període de cinc anys. Existeix una relació clara entre edat i evolució de l’ocupació, sent els col·lectius de menor edat els que es veuen més afectats. En el grup de menors de 20 anys l’ocupació cau un 70,5%; entre 20 i 24 anys, un
47,7% i entre 25 i 34 anys, un 34,6%.

L’estudi també mostra com la crisi destrueix ocupació de manera molt més accentuada entre la població estrangera, especialment la de fora de la Unió Europea (caiguda del 41,4% dels ocupats), però també entre els estrangers comunitaris (-23,9%). Per contra, el nombre de persones ocupades de nacionalitat espanyola disminueix un 12,8%.

La caiguda en el nombre d’ocupats homes (-22,0%) és més del doble en termes relatius que entre les dones (-10,8%). La tendència és similar, però les taxes de pèrdua són més accelerades entre els homes. També cal destacar que la destrucció d’ocupació va venir acompanyada d’un augment del nombre de persones amb treball de dedicació parcial. En canvi, els ocupats a jornada completa disminueixen un 20,5% en el mateix període.

B.U.

Entre els grans sectors destructors d’ocupació no hi ha dubte que el més afectat per la crisi econòmica va ser el de la construcció (-54,7% de disminució), seguit de la indústria (-28,7%), el primari (-15,8%) i els serveis (-6,8%).