.

Tarragona per sobre de la mitja catalana i espanyola

Tarragona per sobre de la mitja catalana i espanyola

Catalunya ha tancat el 2013 amb una taxa d’atur del 22,26% i un total de 820.400 desocupats, segons l’Enquesta de Població Activa (EPA) del quart trimestre que ha publicat l’INE aquest dijous, on Tarragona es posiciona com la demarcació catalana amb major taxa de desocupació, per sobre del 27%, i per sobre de la mitja catalana i també de l’espanyola (26%)

Les xifres indiquen que a finals de 2013, l’economia catalana ha registrat 64.700 aturats menys que durant l’últim trimestre de l’any anterior, segons l’EPA. A nivell trimestral, la desocupació també s’ha reduït en 20.100 persones a Catalunya entre el tercer i el quart trimestre de 2013. Al conjunt de l’Estat, la taxa d’atur ha quedat fixada en el 26,03%, amb un total de 5.896.300 persones aturades, el que equival a 69.100 aturats menys que ara fa un any, i 8.400 menys en relació al trimestre anterior.

El 2013 es va tancar a la demarcació amb 242.000 aturats segons les dades de l’EPA. Aquesta xifra representa que, a finals de 2013, les comarques tarragonines han registrat 8.200 aturats més que durant l’últim trimestre de l’any anterior. A nivell trimestral, la desocupació ha augmentat en 7.200 persones a Tarragona entre el tercer i el quart trimestre de 2013.