.

.

TOTS 21


L’objectiu és fer un recompte i avaluar la situació de la gent major de vuitanta anys residents en aquest barri de la ciutat. Foto: Gerard Aguiló

L’Institut Municipal de Serveis Socials (IMSST) amb el suport de Creu Roja Tarragona, engega el proper dilluns 31 de maig una enquesta de porta a porta a la Part Baixa. L’objectiu és fer un recompte i avaluar la situació de la gent major de vuitanta anys residents en aquest barri de la ciutat.

Segons la consellera i presidenta de l’Institut Municipal de Serveis Socials, Carla Aguilar-Cunill, amb aquesta iniciativa “seguim apostant per una metodologia àgil i amb resultats fidedignes” i afegeix “que ens permeti tenir diagnòstics específics de les situacions sobre les que intervenim des de serveis socials”. En aquest cas, l’acció té un doble objectiu: d’una banda, per donar a conèixer tot el que s’ofereix des de l’IMSST i d’altra banda per quantificar i identificar si dins d’aquest grup es troben persones gran en risc d’aïllament i/o d’exclusió social i finalment poder detectar les necessitats a nivell individual. La regidora resumeix, a més, que “és una nova acció doncs que incorpora l’atenció a la soledat no desitjada de les persones grans” i finalitza “i alhora deriva a una atenció integral a altres qüestions que puguem trobar durant l’atenció”.

La campanya engega dilluns en una de les zones de la ciutat on hi viu més població envellida i es preveu que es pugui estendre a d’altres barris properament. Personal tècnic de Creu Roja farà el porta a porta seguint el llistat amb les dades del Padró Municipal d’Habitats, gràcies a un conveni de col·laboració entre l’IMSST i Creu Roja. En el cas de detectar una situació que representi risc per la persona gran s’activaran tots els protocols d’emergència social previstos d’immediat.

La recopilació d’informació es farà des de l’IMSST de forma continuada en temps real per mitjà de l’app Google Forms. L’anàlisi de les dades recollides i presentació de conclusions es farà un cop finalitzat l’estudi.

Redacció