.

La consellera Sònia Orts, a l’estand informatiu, que circularà per diversos punts de la ciutat durant tot el mes de juny. Foto: Cedida

Aquest dimecres 5 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el departament de Neteja Pública de l’Ajuntament de Tarragona ha impulsat una campanya de sensibilització en matèria de gestió de residus per tota la ciutat. Per tal de dur-la a terme s’han muntat diversos punts informatius durant tot el mes de juny, que seran dinamitzats per dos educadors de l’equip d’educació ambiental que informaran, fomentaran i sensibilitzaran sobre la correcta separació de residus, el reciclatge de cadascuna de les fraccions i l’estructura de l’economia circular mitjançant exemples pràctics i entenedors.

Així mateix, es recorda tots els serveis municipals de què disposen els ciutadans com és el servei recollida de residus voluminosos, el servei de deixalleries mòbils, el servei de Telèfon Verd, l’aplicació EPP!, la ubicació de contenidors de roba, tèxtil i poda, entre d’altres.

Sònia Orts, consellera de Neteja Pública, s’ha adreçat a la ciutadania perquè participin en la campanya: “S’ha d’arribar a uns mínims a nivell europeu i hi estem treballant, però s’ha de fer entre tots. És per això que ens adrecem a la ciutadania per demanar la col·laboració en aquestes jornades, que són un bé per tothom i pel medi ambient”.


Altres notícies:


En els punts informatius també reparteixen materials per tal de realitzar una correcta separació dels residus domèstics, com els cubells reixats per l’orgànica i el trio de bosses de ràfia de colors i, per tal de donar a conèixer la correcta valorització dels residus orgànics, és a dir en què es transformen, i mostrar de primera mà què és i què vol dir l’economia circular, s’entregarà una bosseta de compost.

La clau, el compost

El compost és el producte resultant de la descomposició aeròbia de la matèria orgànica mitjançant el procés de compostatge. Es pot obtenir a partir de diferents materials i residus orgànics, com les restes vegetals, la fracció orgànica de la recollida selectiva de residus municipals, entre d’altres. El compost s’utilitza a l’agricultura i a la jardineria com a esmena orgànica i fertilitzant, d’acord amb la legislació que regula els productes fertilitzats.

Per aquesta raó, el cicle de la matèria orgànica és un dels exemples més evidents d’economia circular, on els residus que es generen un cop tractats biològicament, esdevindran un recurs, un compost i seran retornats al sòl en forma de matèria orgànica i nutrients, que permetran el desenvolupament de cultius que seran consumits.

La resta de punts informatius s’ubicaran als següents dies i hores:

ZONA DIA UBICACIÓ
Ponent Dilluns 10/06/2024 Riu Glorieta (zona mercat)
Llevant Dimecres 12/06/2024 Av. Boscos (zona comercial)
Ponent Dijous 13/06/2024 Plaça Constitució (Bonavista)
Nord Divendres 14/06/2024 Plaça Cuba Sant Pere i Sant Pau
Ponent Dilluns 17/06/2024 Rambla Ponent amb carrer Riu Besos (coca entral)
Centre Dimecres 19/06/2024 Rambla President Companys (davant del número 5)
Nord Divendres 21/06/2024 Passatge de l’Abat Escaré (dins plaça Mercadet)
Llevant Dimecres 26/06/2024 Plaça de les Lletres Catalanes
Centre Divendres 28/06/2024 Carrer Orosi (zona peatonal)