.

El drac va ser la imatge de la Santa Tecla 2015.

El drac va ser la imatge de la Santa Tecla 2015.

La Conselleria de Festes de l’Ajuntament de Tarragona convoca el concurs d’idees per a la imatge gràfica de les Festes de Santa Tecla 2016, que és obert a totes les persones que hi vulguin participar i, especialment,  als professionals del disseny gràfic i la publicitat. La temàtica enguany és lliure i oberta. Haurà d’inspirar-se en qualsevol aspecte relacionat amb les festes de Santa Tecla, valorant-se especialment que la imatge reflecteixi l’esperit participatiu i popular de la festa, les seves arrels patrimonials i l’equilibri entre tradició i modernitat que la caracteritza. Les persones interessades hauran de presentar els originals entre el 15 i el 29 d’abril ambdós inclosos, i es podran lliurar a qualsevol de les oficines de l’OMAC.

El jurat es reunirà abans del 15 de maig per triar la millor proposta valorant la qualitat artística, l’expressivitat i l’originalitat del disseny, l’expressivitat del cartell com a reclam i imatge de les festes, i la idoneïtat de la imatge aplicada en els diferents suports demanats tant en paper com en format digital.

Bases del concurs