.

.

TOTS 21


La consellera Sònia Orts durant la roda de premsa. Foto: Cedida

La consellera Sònia Orts durant la roda de premsa. Foto: Cedida

Tal i com ja es va anunciar a la roda de premsa dels cent primers dies de govern municipal, aquest matí la consellera de Neteja, Sonia Orts, ha detallat les novetats que incorpora la revisió del tràmit de licitació del nou ‘contracte del servei de transport i recollida de residus, neteja viària, platges, solars i gestió de la deixalleria’, en roda de premsa. Prèviament, al llarg del matí, ho ha fet extensiu a la resta de grups municipals. “Amb un mes al govern, tal i com ens havíem compromès, hem abordat la necessitat d’aquest nou contracte que sigui adaptat a les necessitats reals i adaptat a les necessitats de futur”, ha destacat la consellera. 

L’Ajuntament ha presentat avui aquesta nova proposta amb l’objectiu de millorar l’actual servei de neteja de la ciutat, “volem posar solucions a les mancances que hem anat veient les darreres setmanes i els darrers anys”, ha destacat Orts. Seguidament ha detallat les noves mesures que, d’una banda, facilitaran la motivació a les empreses a presentar-se en els lots 1 i 2 que van quedar deserts el passat mes de desembre de 2022 i que ara es tornen a licitar i, d’altra banda, per tal d’executar la resolució del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per a tornar a començar la licitació, publicar l’estudi de costos detallat i fer una correcció d’errada material de la fórmula de revisió de preus. Així mateix, Sonia Orts ha afegit que “cal que aquest contracte tingui en compte els reptes de futur de la ciutat, a la vegada que millora l’entesa amb els veïns i veïnes i s’ajusta als costos reals, per no provocar un dèficit en aquest àmbit”.  

Així doncs, amb la voluntat que no torni a quedar desert cap dels lots i seguint l’obligatorietat de publicar un estudi de costos més detallat, així com la correcció d’alguna esmena sol·licitada, des del Departament s’han establert 7 propostes que “volen afavorir la participació i incrementaran l’interès per part de les empreses participants”, ha destacat la consellera i ha afegit “des del Departament de Neteja s’ha verificat que aquests canvis promouen la concurrència de les empreses al concurs, evitant així que torni ha quedar desert”.  

Aquests canvis han estat els següents:

 1. Increment del preu base de la licitació. A la primera licitació, el pressupost base anual de licitació (suma dels lots 1, 2 i 3) era de 20.506.092,71 €. A la segona licitació (suma dels lots 1 i 2) ha estat de 21.437.093,19 €. Això implica una increment de 931.000,48 €/any 
 2. Increment dels preus d’inversió, degut a la inflació. Resolt adequant el preu de màquines, augmentant l’interès aplicat a les inversions (abans era d’un 2,5 i ara del 4,5%) i passant el contracte de 9 a 10 anys 
 3. Despeses generals, es passa del 5 al 7%. Als lots 1 i 2. El percentatge anterior s’aplicava sobre el cost de personal i el d’explotació. Ara s’aplicarà sobre els costos de personal, explotació i amortització 
 4. Benefici industrial. Als lots 1 i 2. En la licitació deserta el benefici industrial era del 3% i només es calculava sobre el cost de personal i el d’explotació. En la licitació actual de maig i juliol del 2023 es calcula sobre els costos de personal, explotació i també de les amortització 
 5. Amortització sobre les obres de la nau. Es passa de 10 a 20 anys. Quan acabi el contracte quedarà valor residual pendent d’amortitzar 
 6. Bonificació per assolir objectiu de selectiva. Afegit un plus de selectiva de 350.000 €/any, a partir del primer any de contracte (abans era a partir del 3er any) 
 7. Inclòs el concepte ‘manteniment’ a la fórmula de revisió de preus, ampliant així l’actualització de preus que rebrà l’empresa adjudicatària.

Per altra banda, com a accions que proposa el nou govern s’han establert quatre mesures principals, que tècnicament són favorables i responen també a la necessitat de “proximitat amb els veïns i veïnes, d’entendre quines son les seves demandes i de complir amb el Pam a Pam, una nova manera de treballar de manera íntegra a cada racó de la ciutat”.  Aquestes accions son:

 1. La recollida porta a porta de la Part Alta, passa a fer-se amb illes emergents. Aquesta es considera una opcio més neta i tècnicament més adequada. Les illes emergents son contenidors mòbils, que s’instal·laran a diferents punts de la Part Alta en horaris diferents. Així s’eliminen les bosses al terra.  
 2. Desapareix la partida per a la flota de camions d’hidrogen i aquests diners (2MEUR) es podran destinar a d’altres despeses. La tecnologia actual no està prou madura i el fet de no saber el preu de l’hidrogen ni on es podrà repostar, genera inseguretat a les empreses i per tant, al concurs. Des dels serveis de Neteja es buscarà una alternativa. 
   
 3. Es farà realitat el Pam a Pam. En aquest nou projecte ambiciós i de ciutat hi té un pes molt gran la neteja, que serà un dels departaments que es coordinarà junt amb la Brigada Municipal, Guàrdia Urbana, enginyeria i altres departaments, per tal de treballar de manera intensiva per petites zones de la ciutat. Aquest projecte s’inclou en les noves mesures del contracte de Neteja, perquè l’empresa adjudicatària haurà de a realitzar les neteges i itineraris pam a pam, de manera que cada carrer tindrà una neteja intensiva amb la retirada de vehicles un cop l’any. 
 4. S’ofereix, de manera opcional, un solar municipal per habilitar com a aparcament els vehicles de reserva de l’empresa adjudicatària.  Aquesta darrera mesura és una manera de ser justos amb totes les possibles interessades. Aquest espai ja està disponible, situat al Polígon Entrevies (PP13) i tindria un lloguer assequible a preu de mercat.

Finalment s’han especificat també les millores per als treballadors de la futura empresa que treballi amb el contracte de la Neteja. “Des del primer moment ens hem posat a treballar en aquest punt, perquè entenem que una manera d’aconseguir que les empreses s’interessin pel nou contracte, és sobretot respectant els drets dels treballadors i treballadores”, ha iniciat la consellera. D’una banda, les despeses de personal s’han calculat en base al conveni col·lectiu del treballador i un plus més (un 2,43%) amb un informe d’intervenció favorable i tenint en compte tots els paràmetres actuals com la possibilitat d’un 5% d’absentisme i els plusos preexistents en el conveni.  

Amb tot això, en els lots 1 i 2 sorgeix la possibilitat de contractació de 7 persones més a la plantilla, així com amb noves partides que es facilita la incorporació de personal (com seria el punt anterior de despeses generals i l’eliminació dels vehicles d’hidrogen). Així mateix,  es continua amb el lot 2 per afavorir la contractació social.