.

.

TOTS 21

Foto d'arxiu del cementiri

Foto d’arxiu del cementiri

La Junta de Govern Local del 14 de novembre va aprovar treure a licitació les obres d’ampliació del cementiri municipal amb un pressupost de 343.953,03 € (IVA inclòs) que es concretarà amb la construcció d’una nova illa amb un total de 192 nínxols i 132 columbaris. Aquesta ampliació es durà a terme dins dels límits actuals del recinte, en l’espai lliure interior de l’agrupació central, sense afectar els vuit xiprers de grans dimensions que es troben a la zona enjardinada, ni la configuració dels porxos perimetrals. El termini previst d’execució de les obres és de quatre mesos.

El regidor de Via Pública i Manteniment, Raúl García, ha explicat que l’ampliació del cementiri municipal és urgent ja que no existeixen en aquests moments ni nínxols ni columbaris suficients per a donar un correcte servei a la ciutadania.

El termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 11 de desembre a les 14 h. Més informació del procés de licitació:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=54922571&lawType=