.

Imatge de la Casa Rull. Foto: Cedida

Imatge de la Casa Rull. Foto: Cedida

L’Institut Municipal Reus Cultura ha aprovat i publicat la convocatòria de subvencions per al foment d’activitats culturals, tradicionals i festives a la ciutat de Reus per a l’any 2022. La convocatòria es pot consultar a la seu electrònica de la web de l’Ajuntament, al següent enllaç: https://seu.reus.cat/seu/ carpetaCiutadana/tramit/50218, conté tota la informació, requisits i formulari de la sol·licitud.

El termini per presentar els projectes finalitza el 16 de desembre d’aquest 2022.

Per fer consultes prèvies a la presentació de la sol·licitud es pot trucar al 977 010 650 o enviar un correu electrònic a adcio@reusculturacat.

La finalitat d’aquestes subvencions és:

  • Millorar la cohesió social de la ciutat. Promoure l’associacionisme cultural, tradicional i festiu que potencia els serveis d’interès general.
  • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació cultural, tradicional i festiva.
  • Afavorir la cooperació entre el sector públic i el privat en l’àmbit cultural, tradicional i festiu.
  • Possibilitar el creixement quantitatiu i/o qualitatiu de l’àmbit de la cultura de la ciutat.

Podran ser destinataris d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que compleixin els requisits següents que s’esfecifiquen a les bases.

Daniel Recasens, regidor de Cultura i Política Lingüística, ha explicat que “les entitats culturals de Reus representen un valor indiscutible en la realitat lúdica, tradicional, cultural i festiva que ens acompanya durant tot l’any i, des de l’administració i a través d’aquesta convocatòria, posem una injecció econòmica a aquells projectes que ho necessiten per tal que, tant si provenen de les mateixes entitats com si ens arriben de persones particulars, puguin fer encara més gran la cultura a la nostra ciutat”.

Les subvencions s’atorgaran pels projectes i activitats que s’hagin portat o es portin a terme des del dia 1 de desembre de 2021 al 15 de desembre de 2022.

La mera presentació d’una sol·licitud de subvenció implica el coneixement i acceptació de les bases que la regulen.

Les sol·licituds s’han de presentaran per mitjans electrònics a través de la seu electrònica municipal https://serveis.reus.cat.