.

SOREA està profundament compromesa amb el medi ambient, amb el servei a les persones i amb les famílies en situació de vulnerabilitat.

SOREA està profundament compromesa amb el medi ambient, amb el servei a les persones i amb les famílies en situació de vulnerabilitat.

L’aigua és un element essencial del desenvolupament sostenible i l’accés a aquest bé juga un paper clau en la reducció de la pobresa, el creixement econòmic i la sostenibilitat ambiental. SOREA, que fa més de 50 anys que treballa per oferir un servei de subministrament d’aigua de qualitat a més d’un milió de llars de Catalunya, està profundament compromesa amb el medi ambient, amb el servei a les persones i amb les famílies en situació de vulnerabilitat.

Aquest any, el Dia Mundial de l’Aigua, Nacions Unides posa l’èmfasi en la necessitat que ningú es quedi enrere en l’accés a l’aigua potable. L’aigua i l’ús que en fem ens iguala a tots i ens fa partícips d’una societat moderna i inclusiva. Per això, l’aigua pot ser un motor de canvi per impulsar una societat més justa i per plantar cara a la pobresa, el principal desafiament inclòs en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per Nacions Unides, que constitueixen part fonamental de l’Agenda 2030.

A SOREA sabem que totes i cadascuna de les accions que realitzem tenen un impacte en el medi ambient i també en el dia a dia de les persones a les quals servim. Per això treballem perquè el nostre compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible es consolidin any rere any, i els nostres serveis vagin més enllà d’una gestió excel·lent del cicle integral de l’aigua. El nostre propòsit és contribuir activament a millorar la qualitat de vida dels pobles i ciutats on som presents.

Fons de Solidaritat

Dins del nostre territori hi ha persones vulnerables que no es poden fer càrrec del pagament del rebut de l’aigua. Estem parlant de famílies en situació de pobresa, una qüestió amb la qual SOREA hi té un fort compromís des de fa anys i per al qual ha dissenyat diverses mesures d’ajuda. El nostre objectiu és que cap família vulnerable es quedi sense subministrament d’aigua.

SOREA va crear l’any 2012 un Fons de Solidaritat, capdavanter en el sector, per cobrir les factures de l’aigua impagades de les famílies en situació de vulnerabilitat amb l’objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la qual es troben.

La companyia gestiona aquests fons de solidaritat conjuntament amb els serveis socials dels ajuntaments i dels consells comarcals.

L’any passat SOREA va destinar 325.500 euros a aquests fons socials en 157 municipis del territori català i va ajudar un total de 1.574 llars.

Tarifa social i bonificacions

Els fons socials són una modalitat d’ajuda, però les famílies en situació de risc disposen d’altres mecanismes de suport. Un d’ells és la tarifa social del cànon de l’aigua, una bonificació aplicable a l’habitatge habitual, sempre que se’n faci un consum responsable i no se superi el límit del primer tram, 27m3 per trimestre (o l’equivalent en cas de família nombrosa). Un altre mecanisme és la tarifa social de l’aigua, una reducció de l’import del servei de l’aigua per a col·lectius vulnerables aprovada per l’ajuntament.

SOREA també ofereix compromisos de pagament sense interessos. Es tracta d’acords de finançament negociat sense interessos del deute d’aquelles persones que tenen dificultats per pagar però que no tenen la consideració de vulnerables per part dels serveis socials i volen fer front a les despeses de la llar.

Posem a disposició de tots els nostres usuaris aquestes modalitats d’ajuda perquè la factura de l’aigua no suposi un problema afegit per cap família. Davant la propera celebració del Dia Mundial de l’Aigua, SOREA referma el seu compromís social i s’uneix a la campanya de Nacions Unides perquè ningú es quedi enrere a l’hora d’accedir a l’aigua.