TOTS 21

Imatge del nucli antic de la Selva del Camp

Imatge del nucli antic de la Selva del Camp

Un any més, el projecte ‘Treball als barris’ permetrà posar al dia els habitatges d’aquelles persones de la Selva del Camp amb risc d’exclusió social. La convocatòria servirà per desenvolupar actuacions a diversos domicilis del Nucli Antic que requereixen tasques d’arranjament. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, compta amb una dotació de 34.000 euros i preveu la contractació de quatre persones residents de la Selva durant sis mesos.

El regidor del Pla de Barris i Promoció del Nucli Antic, Enric Roberto, ha detallat que les actuacions es fan als domicilis del nucli antic amb deficiències en els serveis: “L’Ajuntament hi posa la mà d’obra amb personal de reforç i les famílies es fan càrrec del material”.

Ajuda al lloguer social

A més de les iniciatives per millorar els habitatges, el consistori promou l’ajuda al lloguer social a preus assequibles. El principal objectiu és el de donar facilitats i garanties a llogaters però sobretot als propietaris. La iniciativa permet complir una doble funció: “Pels propietaris busquem llogaters que compleixin amb les condicions, mentre la borsa de lloguer es fa càrrec de les assegurances i la formalització dels contractes. De cara als llogaters, es paga el mes en curs i no s’ha de donar cap més d’antelació”.

La borsa de mediació per al lloguer social està en funcionament des de fa tres anys i actualment són 21 els habitatges sota aquesta consideració i 300 les persones que fan ús del servei. La mediació per al lloguer social està impulsada per la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de la Selva del Camp i el Consell Comarcal del Baix Camp.