.

En total el canvi afecta 200 metres de canonada de fibrociment que seran substituïts per canonada de fosa dúctil al carrer Murillo, al sector Covamar de Salou.

Aquesta setmana, l’Ajuntament de Salou ha iniciat la renovació de les canonades de fibrociment d’aigua potable per fossa dúctil del carrer Murillo per tal de millorar el rendiment de la xarxa. Les primeres canonades de fibrociment ocasionen algunes fuites i la seva reparació és complicada. Es per això que poc a poc es van canviant les canonades de fibrociment del municipi per fosa dúctil i evitar-ne així tota la problemàtica.

En total el canvi afecta 200 metres de canonada de fibrociment que seran substituïts per canonada de fosa dúctil al carrer Murillo, al sector Covamar de Salou.

Concretament s’ha procedit a la realitzar unes cales manuals de localització de la canonada general de fibrociment DN200 per posteriorment demolir el paviment i l’excavació d’una rasa per poder substituir-ne la canonada i tornar a deixar el carrer en el seu estat inicial tot arreglant el paviment afectat i mantenint el panot a les voreres.

Pel regidor de Gestió de Territori, Marc Montagut, “amb aquest tipus d’actuacions volem anar renovant les canonades de fibrociment d’aigua potable per tal de millorant el rendiment de la xarxa”.

Les obres tenen un pressupost d’execució per contracte de 42.817,99 euros i un termini d’execució de cinc setmanes.