.

Les obres tenen un pressupost d’execució per contracte de 77.572,76€ i 46.959,16€ respectivament, 124.531,92 euros en total.

Aquesta setmana, l’ajuntament de Salou ha iniciat la remodelació del segon tram del passatge de la Jota, en el tram que s’inicia al Carrer de Logroño i en direcció al carrer Barbastre, i l’asfaltat de la segona fase del carrer Fra Juniper Serra.

Pel que fa al Passatge de la Jota, els treballs, que afecten uns 140 metres de longitud i uns 5 metres d’amplada mínima, consisteixen en una renovació en profunditat de la imatge d’aquest carreró d’ús de vianants així com una millora per als veïns amb una renovació del paviment, dotació de xarxa de pluvials, renovació dels trams antics de la xarxa d’abastament d’aigua, instal·lació d’enllumenat públic, així com la col·locació de mobiliari urbà i posterior senyalització. Segons els serveis tècnics municipals, els treballs, es preveu que finalitzin en un període de tres mesos.

D’altra banda, també s’està duent a terme la pavimentació de la segona fase del carrer Fra Juniper Serra que s’ha iniciat aquesta setmana, i que consisteix en la reparació d’un tram del paviment asfàltic malmès d’aquest carrer, dins el casc urbà de Salou. Concretament es procedirà a la renovació mitjançant el fresat, la neteja de la superfície, dipositar l’aglomerat asfàltic en calent, i la col·locació dels marcs i tapes dels serveis municipals afectats a la nova rasant, per finalment pintar la senyalització horitzontal corresponent. Segons els serveis tècnics municipals, els treballs, es preveu que finalitzin aquesta setmana.

Pel regidor de Gestió de Territori, Marc Montagut, “les actuacions en aquests dos carrers suposaran la seva finalització, així com una millora important tant a nivell funcional com estètic, ja que es tracta de punts cèntrics i on som conscients que calia actuar-hi”.

Les obres tenen un pressupost d’execució per contracte de 77.572,76€ i 46.959,16€ respectivament, 124.531,92 euros en total.