.

La bretxa salarial continua en el mon laboral. Foto: Ajuntament de Barcelona

Les reivindicacions en matèria d’igualtat i gènere i per la defensa dels drets de les dones continuen protagonitzant l’agenda social i política. El 8 de març és una oportunitat per destacar els avenços aconseguits en aquest àmbit, però també ho és per recordar la necessitat de posar en marxa canvis transformadors, enfocaments integrats i noves solucions que trenquin les barreres estructurals que impedeixen aconseguir una igualtat real entre dones i homes.

La violència de gènere és la màxima manifestació de la desigualtat de gènere. En l’àmbit del treball, la bretxa salarial i de pensions, la precarització de les condicions laborals, la segregació ocupacional, la major taxa de desocupació, les dificultats de promoció i el sostre de vidre són les principals dificultats barreres a les quals s’enfronten les dones pel simple fet de ser-ho. També, la responsabilitat quasi en exclusiva de les feines domèstiques i de cures, l’escassa representació en llocs de responsabilitat i espais de presa de decisions, així com els superiors nivells de pobresa i exclusió social.

Les conseqüències de la desigualtat de gènere arriben a la Creu Roja cada dia. El 68% de les persones que l’entitat atén anualment, són dones que arrosseguen alguna o diverses d’aquestes problemàtiques.

Així ho mostren les dades recollides en el darrer Butlletí de Vulnerabilitat, dedicat a l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Quasi la totalitat de les famílies monoparentals ateses per la Creu Roja a l’Estat estan encapçalades per dones; més del 77% de les dones que estan sense feina no tenen cobertura econòmica; les dones també són majoria entre les persones que no poden buscar feina per raons relacionades amb la cura, són el 100% de les persones que no tenen amb qui deixar els seus fills/es i més del 70% de les que tenen cura de persones grans o dependents. També són majoria entre les persones que participen en el programa d’Ajuda Alimentària, així com les que pateixen pobresa energètica.

Davant d’aquest context, la Creu Roja, a través de diferents accions, busca reduir, minimitzar o eliminar aquestes situacions de desigualtat i discriminació contribuint a afavorir la igualtat d’oportunitats entres homes i dones en diferents àmbits.

Cal destacar que, de les dones ateses des del programa Dones en Dificultat Social de la Creu Roja, el 77% pateix violència de gènere o bé són usuàries d’Atenpro (servei telefònic d’atenció i protecció per a víctimes de violència de gènere, la titularitat del qual pertany al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad).

Apoderament i treball

D’altra banda, moltes de les actuacions que duu a terme l’organització amb dones i nenes porten implícit l’objectiu de fomentar el seu apoderament. Alguns exemples són els grups per dones víctimes de violència de gènere que afavoreixen la seva recuperació emocional, la superació de la violència patida i la construcció de les xarxes sòlides de suport mutu. També es treballa amb dones migrants amb l’objectiu de que potenciïn la construcció de xarxes i obtinguin eines per al lliure exercici dels seus drets. Altres d’aquestes activitats amb dones són tallers d’autodefensa, d’autocura i de sexualitat, formacions en igualtat d’oportunitats i prevenció de violències masclistes i activitats d’oci i expressió d’emocions d’una forma lúdica.

També es treballa des de la millora de les competències personals i professionals d’aquestes dones amb la finalitat d’augmentar la seva ocupabilitat. El 2018, 48.000 dones van participar en diferents projectes de formació i treball de la Creu Roja a nivell estatal, aconseguint la inserció laboral del 43%. A més, el 35% es va formar professionalment. La feina no només obre oportunitats laborals, també permet poder sortir d’una situació de violència o aconseguir uns documents que permetin començar un projecte de vida.

Campanya de Creu Roja Joventut

“Dones amb poder, Dones apoderades” és el lema escollit per la nova campanya de Creu Roja Joventut. Amb aquesta iniciativa es pretén impulsar la igualtat de gènere a través de l’empoderament de les dones, de tal manera que comencin a aconseguir el control de les seves decisions, capacitats, habilitats i, en definitiva, sobre les seves pròpies vides, per aconseguir una societat més equitativa.

La Creu Roja impulsa diferents accions per tal que la perspectiva de gènere estigui present en la seva política organitzacional i en els seus programes i projectes. Per enfortir internament aquest compromís, el Comitè Nacional va aprovar el 2018 una Estratègia de Gènere per promoure que totes les àrees de l’organització actuïn per la igualtat real entre dones i homes.