.

El regidor de Turisme de l’Ajuntament de Torredembarra, Jordi Solé, ha convocat una sessió informativa per donar a conèixer el funcionament del nou Consell Municipal de Turisme dirigida  als sectors i associacions relacionats amb aquest àmbit. Aquesta reunió tindrà lloc avui, a les 20 h, a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Cal recordar que el Ple del 21 de gener de 2016 va aprovar definitivament la supressió del Patronat Municipal de Turisme. Des d’aleshores, l’Ajuntament de Torredembarra va assumir la gestió directa del turisme i va iniciar els tràmits per a la creació del Consell Municipal de Turisme com a òrgan de participació sectorial per assessorar l’Ajuntament  i formular informes o propostes relacionades amb el turisme. El Reglament d’aquest consell ha entrat en vigor en data 29 de setembre i prèviament a la seva constitució s’ha convocat aquesta reunió informativa.

En aquest espai, podeu consultar el reglament:

http://torredem.altanet.org/ca/textnormal/color/ajuntament/documents/7/doc/2920/0/