.

.

TOTS 21

Atesa la situació d’emergència sanitària generada pel risc de propagació del coronavirus COVID-19 i d’acord amb la Instrucció 1-2020, de 15 de març, de la SRAJ, s’infirma que es posa a la seva disposició el telèfon 977 65 20 17 del Registre Civil d’Altafulla per atendre única i exclusivament els següents serveis essencials:

Expedició de llicències d’enterrament
Matrimonis en risc de mort (article 52 del codi civil)
Inscripcions de naixement en termini peremptori