.

Una mostra del que es podrà veure al Tinglado

Una mostra del que es podrà veure al Tinglado

L’SCAN 2014 presenta, al Tinglado 2 del Moll de Costa amb la col·laboració del Port de Tarragona, una exposició inèdita i de tesi sobre la relació entre fotografia i poesia visual a Espanya a partir dels anys seixanta i fins a l’actualitat. La mostra planteja per primera vegada els autors i les èpoques més significatives, amb presència dels precursors, quan els efectes de la difusió de la poesia concreta arriben a Espanya i tenen els seus resultats immediats en els treballs dels poetes visuals.

Entre els anys 1965 i 1968 la poesia visual i concreta assoleix a Espanya una difusió creixent que acota els autors principals. Aquest camí d’individualitats i d’activisme es desenvolupa paral·lelament a una actitud Fluxus, on han estat inclosos alguns d’aquests autors.

Ningú no parla encara d’art conceptual, però els Encuentros de Pamplona del 1972, que figuren com una fita central del conceptualisme espanyol, tenen una empremta significativa de la poesia visual. Allò que s’esdevindrà després serà una utilització de la fotografia com a document d’unes pràctiques que reclamen a la fotografia el testimoni d’accions poètiques, performances i activitats desenvolupades per poetes experimentals. Posteriorment, els fotògrafs i els artistes es fan ressò del llenguatge poètic i visual per introduir en les seves pràctiques fotogràfiques els codis de la poesia experimental, amb la presència d’autors que han substituït el llenguatge escrit pel purament visual.

Comissariada per la Fundació Guillem Viladot, en col·laboració amb la Fundació Forvm, Josep Miquel Garcia ha estat el responsable de seleccionar les obres i els autors. L’exposició mostra els principals autors del context espanyol que han practicat la imatge de d’una òptica poètica, tot començant per la generació dels anys seixanta, com Viladot, Boso, Pino i Iglésias del Marquet, seguida dels autors conceptuals, fins arribar al moment present, amb fotògrafs referencials com Ouka Lele, Chema Madoz o Perejaume. Es tracta de la primera exposició que es fa a Espanya sobre aquesta visió històrica de la imatge fotogràfica i la poesia visual i destaca l’obra exposada del tarragoní Marcel Pey.

L’exposició, que s’inaugurarà el dimecres 22 d’octubre (19h) al Tinglado 2 del Moll de Costa de Tarragona, es podrà veure fins el 11 de gener amb entrada gratuïta.