.

.

TOTS 21


Imatge del terreny destinat a les obres de BCN World. Foto d'arxiu.

Imatge del terreny destinat a les obres de BCN World. Foto d’arxiu.

Aquest matí el Consorci del CRT ha fet un informe favorable al nou Pla Director Urbanístic de l’àmbit del CRT. El document que s’aprovarà ha incorporat totes les al·legacions presentades per l’Ajuntament de Salou, i que tenien per objecte millorar alguns aspectes de l’ordenació, de d’impacte paisatgístic, de les infraestructures de mobilitat, i de les cessions. Entre elles hi ha la cessió d’un parc verd de 47 hectàrees gestionat pel Consorci.

L’alcalde de Salou, Pere Granados, s’ha mostrat satisfet per l’aprovació provisional d’un pla que “suposa una de les més grans inversions en matèria turística i estem segurs que tindrà un efecte positiu i multiplicador de l’economia, posicionant-se com un gran motor econòmic per Salou, per la Costa Daurada i pel territori, que sens dubte tindrà com a conseqüència més progrés i més qualitat de vida”.

Granados també remarca que “aquest projecte que avança comporta la creació de molts llocs de treball i ajudarà a desestacionalitzar la temporada”, afegint que “com que allargarà l’activitat econòmica, repercutirà amb més feina i més ocupació durant més mesos a l’any”.

Pla de Millora Urbana

Una de les propostes presentades per l’Ajuntament de Salou es refereix a la redacció d’un Pla de Millora Urbana previ a l’atorgament de les llicències urbanístiques, per tal de concretar els volums de l’ordenació del CTI; que haurà d’incorporar també un estudi d’integració paisatgística.

Una altra proposta és la que es refereix a les cessions obligatòries d’espais lliures i equipaments. En aquest aspecte s’emmarca el parc verd de 47 hectàrees que serà gestionat pel Consorci. Segons l’alcalde Granados “aprofitant un gran espai comú inedificable dels dos municipis, es tractaria de construir-hi un gran parc pel territori recuperant uns terrenys per a l’ús públic, que aniria, no obstant, a càrrec dels promotors”.

Millora dels accessos a Port Aventura i carrils bici i per a vianants

Una altra de les propostes acceptades vol reestudiar la mobilitat al CRT amb millora i ampliació dels actuals accessos a PortAventura, prioritzant alternatives de malla al voltant del parc; si bé evitant noves vies que puguin tenir un impacte sobre el paisatge. En aquest aspecte també s’impulsa carrils bici i per a vianants.

Les altres cessions del 15% de l’aprofitament de sol edificable, s’estima que l’administració actuant dins l’àmbit del PDU és el Consorci i, per tant, els recursos generats de la cessió del 15% es gestionaran i distribuiran també des del Consorci.

En aquest sentit, l’alcalde de Salou manifestava que “és un dels punts més importants perquè suposa que les decisions de qualsevol aspecte urbanístic de l’àmbit afectat pel PDU seran gestionades i controlades pel Consorci; és a dir, pels ajuntaments i la Generalitat”.