.

.

TOTS 21

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Torredembarra celebrada aquest 30 d’agost ha acordat modificar el calendari de fiscal pel que fa al cobrament de la taxa per la gestió dels residus d’establiments, locals comercials, locals industrials i d’activitats professionals (la gestió de la qual està cedida a BASE). Amb aquesta modificació, la data de finalització del període voluntari de pagament es fixa el dia 30 d’octubre i no el 29 de setembre. El mateix acord contempla que la càrrega bancària respecte als rebuts que estan domiciliats es produeixi els primers dies d’octubre i no en el mes de setembre tal com estava previst inicialment.

Aquesta mesura s’ha decidit adoptar després d’haver detectat alguns establiments que no tenien l’adscripció correcta en quant a la seva àrea d’activitat, fet que repercuteix directament en el pagament de taxes, i s’ha iniciat una revisió per corregir-ho. Per a consultes, cal dirigir-se al departament de Residus de l’Ajuntament.