.

L’import de les sancions és d'entre els 100 i 400 euros i estan regulats per l’ordenança de civisme i convivència

L’import de les sancions és d’entre els 100 i 400 euros i estan regulats per l’ordenança de civisme i convivència

L’Ajuntament de Salou està tramitant més d’una quinzena de multes per infracció de l’ordenança de civisme i convivència en l’apartat d’abocaments incontrolats ja sigui de runes d’obres il·legals; haver deixat al carrer andròmines o trastos voluminosos o bé per una mala gestió dels residus comercials. Aquest conjunt d’infraccions, detectades per la figura de l’inspector de carrer, han estat contrastades i se sap quins han estat els causants de les mateixes. Així, i segons es recull a l’ordenança de civisme i convivència recentment modificada, es pot procedir a tramitar les corresponents denúncies per infracció de la normativa municipal. Els imports de les sancions que s’estan tramitant des de l’Ajuntament van dels 100 als 400 euros depenent de la magnitud i de la temàtica de la mateixa.

Des de l’empresa que s’encarrega de la recollida de la brossa així com de la neteja viària i en col·laboració amb els serveis tècnics de contractació i concessions es recorda que hi ha un protocol a seguir per tal d’evitar situacions incíviques que es generen amb abocaments no controlats, quan en realitat, el servei permet fer les recollides tant de cartró comercial com d’andròmines de manera regulada, amb un porta a porta i per tant, facilitant als veïns al màxim el reciclatge però sense embrutar la ciutat.

Com recollir correctament voluminosos?

El sistema consisteix en deixar els residus a la vorera, davant del portal de casa, al vespre, havent concertat prèviament la cita. Els dies que es du a terme la recollida són els dilluns, dimecres i divendres compresos entre els mesos de novembre a abril. I de dilluns a dissabte des del mes de maig fins octubre. Per a concertar el servei cal omplir el formulari que trobareu a la següent web: http://saloumesnet.cat/salou-recicla/#recollida-voluminosos o trucar al telèfon 900 101 613.

Com recollir cartró comercial?

En el cas del servei de recollida comercial de paper i cartró durant tot l’any, un servei que permet als comerciants no haver de desplaçar els residus de paper i cartró als contenidors, sinó que és l’empresa Salou més net qui s’encarrega de recollir-los a les portes dels establiments.

Per poder adherir-se, cal apuntar-se al servei a través del formulari web www.saloumesnet.cat  i rebre posteriorment la confirmació per part de l’empresa indicant que el seu establiment ja forma part del recorregut de recollida. Finalment, només caldrà doblegar correctament els papers i cartrons i deixar-los davant de l’establiment adherit els dies corresponents que el servei estigui en actiu. Els dies de recollida són els següents: d’octubre a abril els dilluns, dimecres i divendres; el mes de maig de dilluns a dissabte; i de juny a setembre el servei de recollida serà diari.