.

Imatge de l'Ajuntament de Salou. Foto: Cedida

Imatge de l’Ajuntament de Salou. Foto: Cedida

L’Ajuntament de Salou rebrà 5 milions d’euros dels fons europeus Next Generation per al projecte de consolidació d’una destinació turística sostenible, intel·ligent, inclusiva, accessible i activa, en el marc de la tercera i última convocatòria del Programa Extraordinari de Plans de Sostenibilitat Turística a les Destinacions, corresponent a 2023.

Aquest projecte inclou fins a 9 actuacions, dividides en quatre eixos diferents, que són: transició verd i sostenible, millora de l’eficiència energètica, transició digital i competitivitat.

Les actuacions que es financien
Pel que fa al primer eix, transició verd i sostenible, la primera actuació que es financia és la de gestió, estabilització, rehabilitació i actuacions ambientals de platges, amb 1.025.000 euros.

La segona actuació és la renaturalització, restauració paisatgística i mediambiental d’espais confrontants amb la costa, que serà finançada amb 375.000 euros.

El segon eix, millora de l’eficiència energètica, inclou dues actuacions més. Per una banda, la renovació de l’enllumenat públic en zones turístiques per millorar la seva eficiència energètica, amb 1.000.000 euros. I, per l’altra, la instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments municipals i autoconsum energètic turístic, que rebran 400.000 euros.

Pel que fa al tercer eix, transició digital, contempla tres actuacions: el desenvolupament del sistema Big Data ‘Open Data Salou Turístic’ – Fase II, amb 450.000 euros; la implantació de megafonia IP en totes les platges de la destinació com a sistema d’intel·ligència turística, amb 250.000 euros, i la generació de nous continguts digitals, en el marc del projecte ‘Salou Smart Turístic’ – Fase II, finançada amb 450.000 euros.

El quart eix, relatiu a la competitivitat, inclou dues actuacions més: el desenvolupament de corredors municipals per a senderisme i cicloturisme, connectant recursos turístics, que rebrà 950.000 euros, i, per últim, l’actuació de suport tècnic per a la coordinació i gestió integral de l’execució del projecte, que serà finançada amb 100.000 euros.