.

L'Ajuntament de Salou

L’Ajuntament de Salou ha presentat al·legacions davant la Generalitat de Catalunya després que aquesta, a través del Disari Oficial de la Generalitat, hagués comunicat el passat 27 de desembre -a quatre dies d’acabar l’any i en plenes vacances- que el municipi no percebrà els diners que corresponien a l’Ajuntament dins el Fons de Cooperació Local de Catalunya (FCLC) 2013; per tant, quedant-se sense la possibilitat de rebre 259.000 euros. El repartiment del fons de la Generalitat que marca la Resolució de la vicepresidenta del Govern de 19 de desembre exclou els ajuntaments que hagin obtingut un increment en la participació en els ingressos de l’Estat el 2013. A Tarragona són 20 els municipis afectats, com va avançar Tarragona21.

Davant d’aquesta determinació l’Ajuntament ja va presentar el passat 9 de gener un conjunt d’al·legacions per tal de recórrer aquesta “situació injusta” que suposa un contrasentit per a les arques municipals. Segons el regidor de Gestió Econòmica, Jesús Barragán, la Resolució, “no respecta els principis de suficiència financera i no s’ajusta a l’ordenament jurídic vigent, perquè correspon al Parlament la regulació dels criteris de distribució dels fons de cooperació local de Catalunya i, per tant, els que són vigents són els continguts en l’article 51 de la Llei 1/2012, que no s’han modificat”. Per Barragán, “la mesura tindrà un impacte important sobre les finances municipals, sobretot perquè els ajuntaments ja van consignar l’aportació anual de la Generalitat quan es va realitzar i aprovar el pressupost 2013”.

El regidor d’assumptes econòmics apunta també que “aquesta mesura encara castiga més les finances municipals, sense adonar-se que els ajuntaments són les administracions que segueixen estant pitjor finançades, i que el repte i l’esforç s’hauria de concentrar precisament en crear urgentment un nou model i sistema de finançament de les administracions locals, en comptes de mesures que minven els seus recursos”.

La posició del PP ‘no aporta res’

El regidor de Gestió Econòmica matisava també que “no aporta res de nou presentar una moció, com ha fet el grup municipal del PP demanant el rebuig de la resolució, quan en data 9 de gener i signat per l’alcalde, Pere Granados, ja es va reclamar la retirada i que es deixés sense efecte la distribució del fons que estableix l’esmentada resolució del Govern”.

Les al·legacions també assenyalen que aquesta resolució de la vicepresidenta referent a la distribució als municipis de Catalunya, i també a Salou, de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el FCLC, infringeix els principi de reserva de llei i altera els criteris de distribució del fons.

/* JS para menú plegable móvil Divi */