.

Un moment de la roda de premsa de la presentació dels pressupostos.

El Pressupost de l’Ajuntament de Salou per l’any 2018 (que puja fins als 43.639.100 euros) i que es presentarà demà dimecres al debat i aprovació del plenari d’aquest mes de novembre es caracteritza per un important esforç en inversió als carrers; tant pel que fa al manteniment de la ciutat com a la creació de nous espais de reconversió turística.

El pressupost preveu fins a 3,6 M€ d’inversió pel 2018; que pugen fins als 4.1 M€ al 2019; als 4,6M€ al 2020 i, finalment, als 3,6M€ del 2021. Per tant, una inversió propera als 16 milions d’euros pels propers 4 anys  (2018-2021) desglossats de la següent manera:

Obres  a carrers -> 7.780.100 euros

Inversions en infraestructures turístiques -> 2.005.000 euros

Instal·lacions municipals -> 4.965.000 euros

Inversions en mobiliari -> 60.000 euros

Inversions en informàtica -> 600.000 euros

Inversions en esports -> 170.000 euros

Inversions a la brigada -> 200.000 euros

Inversions a la Policia Local -> 200.000 euros

La partida més important en manteniment de ciutat preveu obres per import de 500.000 euros a set zones diferenciades del municipi; a més d’un un espai de lleure amb zona per a barbacoes, serveis públics i aigua corrent (115.000 euros) al sector 05; l’inici de la remodel·lació dels carrers Falset, Penedès, Torremolinos, Ramon Llull i Roger Llúria (96.000 euros); 70.000 euros per iniciar la renovació definitiva de l’avinguda Carles Buïgas; una nova àrea de petanca (46.000 euros) , també preveu destinar 100.000 euros a la pavimentació de diversos carrers; així com 125.000 euros més per a la millora de l’enllumenat o la mateixa quantitat en actuacions de sanejament.

La partida d’inversions per a la renovació turística de la destinació preveu des del canvi de les fonts cibernètiques (125.000 euros); l’adequació del Xalet Torremar per a l’atenció al client; la remodelació del Parc del carrer Brussel·les a tocar de la platja dels Capellans (70.000 euros); o nous mòduls de wc públics 7 i 8 a la platja de Ponent (70.000 euros); a més de nous jocs infantils (70.000 euros), entre d’altres inversions i fins arribar a la suma de 930.000 euros.

Pel que fa a la partida d’equipaments municipals s’inicia una plurianualitat per començar a construir la nova biblioteca municipal (760.000 euros) que suposarà una inversió total de 2,260.000 euros; l’inici del nou edifici per a ubicar els Serveis Socials, Acollida i Ocupació al c/ Milà amb una partida inicial aquest 2018 de 95.000 euros i amb un cost total previst fins al 2021 de 895.000 euros; o una partida de 20.000 euros per a la remodelació de la zona comercial del mercat municipal que tindrà un cost previst total de 1.145.000 euros; o treballs de manteniment i millora de l’escola Santa Maria del Mar, entre altres.

També es preveuen partides de 150.000 euros per a la renovació d’equips informàtics a l’Ajuntament; 50.000 euros per a un nou vehicle de la brigada municipal o 50.000 euros més per a la Policia Local.

L’alcalde, Pere Granados, ha aprofitat la presentació dels comptes pel proper exercici per felicitar el regidor de l’àrea de Gestió econòmica per l’elaboració del pressupost, així com també als regidors d’àrea i  ha explicat que “a Salou gaudim d’una molt bona salut econòmica gràcies a la feina que s’ha vingut fent els darrers anys i que ens permet presentar un pressupost que manté serveis; ens permet fer una inversió important a la ciutat pels propers anys”; així, el batlle ha manifestat que “des del govern ens hem fixat una transformació de Salou tant des del punt de vista turístic com des del punt de vista social, cultural o esportiu”.

Altres trets del pressupost

A més, el pressupost presenta una contenció de la despesa ordinària, especialment en els capítols 2 i 4 (provisió de serveis i transferències corrents) en compliment de la normativa d’estabilitat pressupostària, de la regla de la despesa, i tenint en compte la contenció del pressupost d’ingressos.

Així, pel que fa al pressupost d’ingressos, el regidor de Gestió Econòmica, Toni Brull, ha explicat que aquestos “venen marcats per la baixada d’un 2% de l’IBI que s’aplicarà pel proper exercici, així com de la plusvàlua i de la congelació de la resta d’impostos”. El regidor també ha explicat que –degut a la millora de les perspectives econòmiques i altres factors es preveu que hi hagi un lleuger augment de les previsions de recaptació de l’Impost de Construccions i obres i d’ingressos per taxes (tot i la congelació de les OOFF 2018).

Major previsió d’ingressos en l’impost turístic

A més, també es calculen majors previsions d’ingressos en l’impost turístic, per l’augment del 30% al 50% de la participació dels ens locals i una previsió de majors ingressos patrimonials, principalment per la nova concessió de zona blava. En aquest exercici també existeix la possibilitat de sol·licitar un préstec bancari de 3.592.100 euros, atesa la progressiva disminució del nivell d’endeutament en els darrers exercicis un cop finalitzat el pla econòmic-financer 2013-2016 que deixaria el nivell d’endeutament municipal al 21%; una xifra molt inferior al màxim permès per llei del 75%.

Pel que fa al pressupost de despeses: s’han previst un capítol importantíssim de majors inversions (veure annex a la nota de premsa d’inversions 2018-2021); un ajustament a la baixa dels capítols 2 i 4, en base a les peticions de les àrees gestores; una reducció de les despeses financeres per disminució del tipus d’interès, entre d’altres. D’aquesta manera, les variacions més importants vénen motivades per l’augment de les inversions, així com també una fusió de les àrees d’Arquitectura, Enginyeria i part de la Brigada. Així, segons el regidor, si la regla de la despesa limita la inversió al 2,7% l’Ajuntament de Salou aplicarà pel proper any un 2,4%.

Per exemple, Arquitectura passarà de gestionar els 657.339 euros del 2017 als 2.927.663 euros del 2018 (un 345% més); mentre que Enginyeria passarà dels 6,8 milions (2017) als 9,7 milions (2018); un 42% més de pressupost. També és notable l’increment de la partida destinada a Serveis Socials per una major dotació d’atencions assistencials, la qual passa dels 1.336.161 euros als 1.475.796 euros, un 10,4%; una reducció de l’àrea d’Esports motivada per l’assumpció de la meitat de les despeses del ral·li RACC i la prova esportiva Challenge per part del Patronat de Turisme; o un augment de la partida d’Infància d’un 11% més i de Joventut un 4,5% més per major dotació per al Casal d’Estiu i per la Festa Major, respectivament.

Evolució del deute

Pel que fa a l’evolució del deute i la pressió impositiva el regidor de Gestió Econòmica ha destacat com des del 2012 el nivell d’endeutament ha sofert un a baixada progressiva passant dels 23,5 ME (un 55% d’endeutament) fins al 16% aquest 2017, tot mantenint la inversió en uns 4 milions d’euros anuals; reduint la pressió fiscal any rere any i prestant els mateixos serveis. “Veiem un optimisme real de cara al futur si som capaços de continuar amb aquest control de la despesa”.